goście wspólnoty

WSPÓLNOTA „DWÓR DOBREJ RADY” Z MAĆKOWIC


spotkanie modlitewne z udziałem i konferencją o. Kazimierza Kubata

Różni goście w różnych okolicznościach

+ Dnia 7 listopada przybył do nas o. Mirosław Kopczacki z Niepokalanowa, aby posłużyć nam Mszą św. z modlitwami uzdrowienia drzewa genealogicznego i w czasie Adoracji aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski. Uroczystości przezywaliśmy w gościnnym domu zakonnym ss. Michalitek w Poroninie. Pełne nagranie całości