ŚPIEWNIK

1. DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ 4x

Niech wiara zagości,

Niech nadzieja zagości,

Niech miłość zagości w nas.

2. VENI SANCTE SPIRITUS

3. RUAH

Ruah, Ruah,

Nie siłą, nie mocą naszą,

lecz łaską Ducha Świętego.

4. DUCHU MIŁOŚCI

wylewaj się na nas

z przebitego serca

Jezusa, Jezusa!

 5. ZEŚLIJ DESZCZ

ześlij Deszcz

otwórz niebiosa nad nami.

Duchu Święty przyjdź,

Duchu Święty przyjdź,

Duchu Święty przyjdź

i prowadź nas

 6. NIECH NAS OGARNIE

łaska Panie Twa,

Duch Twój Święty

niech dotknie nas.

 

 

7. WZYWAM CIĘ

Przyjdź umocnij mnie,

Oddal mroku cień,

Jasny rozpal dzień,

 

Twój jest czas i świat,

Pełnio Boskich Prawd,

Tyś natchnieniem mym

I przebudzeniem,

Duchu Święty,

(Duchu Święty przyjdź!)

 

8. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY

JA PRAGNĘ

o to dziś błagam Cię.

Przyjdź w swojej mocy i sile,

radością napełnij mnie.

 

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci,

Przyjdź jak ślepemu wzrok,

Przyjdź jako moc w mej słabości,

Weź wszystko co moje jest.

 

3. Przyjdź jako źródło w pustyni

Z mocą Swą do naszych dusz,

o niech Twa moc uzdrowienia

dotknie uleczy mnie już.

 

9. NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH

Dziś przeniknie mnie

I niech zawsze już

Gości w duszy mej.

 

Ref. I niech spadnie deszcz

Błogosławieństw Twych,

Ojcze obmyj mnie,

Duchu Święty przyjdź.

 

2.Duchu Święty przyjdź,

Działaj z mocą w nas,

Duchu Święty przyjdź,

Przemień smutku czas.

 

 

10. NIECHAJ ZSTAPI DUCH TWÓJ

i odnowi ziemię,

życiodajny spłynie deszcz

na spragnione serce.

Obmyj mnie i uświęć mnie,

uwielbienia niech popłynie pieśń.

 

Ref. Chwała, Jezusowi

który za mnie życie dał.

Chwała,Temu który pierwszy

umiłował mnie.

Jezus, tylko Jezus Panem jest.

11. DUCHU ŚWIĘTY

wypełnij swą świątynię – moje ciało

mieszkaj we mnie, cały jestem Twój

 

12. DUCHU ŚWIĘTY DO NAS PRZYJDŹ
Dotknij w sercach naszych ran,
Uzdrów je miłością swą,
Pokój w serca nasze wlej.

2.Królu życia do nas przyjdź,
Niech Twój krzyż jaśnieje w nas,
Łaską swoją ulecz nas,
Ogień niech zapłonie dziś.

3.Ojcze Stwórco świata przyjdź,
Niech Twój obraz żyje w nas,
Przyjdź i ześlij Ducha nam,
Niech umocni życie w nas.

13. DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM

PRZYJDŹ (odp)

Bądź jak ogień w duszy mej (odp)

Bądź jak ogień w ciele mym (odp)

Rozpal mnie.

 

Wszechmogący Bóg jest pośród nas

Miłosierdzie jego wielkie jest

Okazuje dobroć swoją dziś

Dla tych, którzy chcą miłować Go.

 

14. PRZYJDĘ DO WAS

w Moim Duchu

i rozraduję wasze serca.

 

15. NA NOWO STWARZAJ MNIE

niechaj z Ducha zrodzę się.

 

16. SEKWENCJA

1.Przybądź Duchu Święty,

ześlij z nieba wzięty

światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź dawco łask mnogich

Przyjdź światłości strumień.

 

2.O najmilszy z gości,

słodka serc radości,

słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utuleniem.

 

3.Światłości najświętsza,

serc wierzących wnętrza,

poddaj Swej potędze.

Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia

Jeno cierń i nędze.

 

4.Obmyj, co nie święte,

oschłym wlej zachętę,

ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

 

5.Daj Twoim wierzącym,

Tobie ufającym,siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęścia

 

 

17. ZJEDNOCZENI W DUCHU

zjednoczeni w Nim x2

Módlmy się, aby jedność

była odnowiona w nas,

Aby świat cały poznał

uczniów Chrystusa w nas,

Aby świat cały ujrzał

miłość w nas.

 

2. Wraz z innymi pójdziemy,

podaj mi swoją dłoń x2

Wszystkim głosić będziemy

tę radosną dla nas wieść,

Że nasz Pan kroczy z nami,

że nasz Pan z nami jest,

Że nasz Pan zawsze z nami

wszędzie jest.

 

3. Chcemy razem pracować,

chcemy złączyć swój trud x2

By nie stracić godności,

którą Pan obdarzył nas

Aby strzec ludzką dumę,

aby strzec dumę swą,

Żeby człowiek zachował

godność swą.

 

4. Niechaj chwała brzmi Ojcu,

który stworzył ten świat x2

Chwała też Chrystusowi,

który Synem Jego jest

I Duchowi też chwała,

który jednoczy nas

I Duchowi też, który łączy nas.

 

18. DUCHU ŚWIĘTY STWORZYCIELU
ożywiaj moją modlitwę,
ożywiaj moje pragnienie
pełnienia woli Ojca.

Duchu Święty Stworzycielu
otwieraj moje oczy by widziały,
otwieraj moje uszy by słyszały,
serce aby czuło.
Duchu Święty Ożywicielu, przyjdź.

 

19. PRZYJDŹ PRZYJDŹ ŚWIATŁOŚCI SERC

przyjdź i zamieszkaj w nas,

przeniknij nas,

przyjdź i napełnij zdrojem Twoich łask,

przyjdź Duchu Święty, przyjdź.

 

20.DUCHU ŚWIĘTY DO NAS PRZYBĄDŹ
Ogarnij nas swą mocą

Przytul nas do serca Twego,
Dotknij swą miłością,
Byśmy żyli dla Ciebie.

Daj nam doświadczyć Twojej mocy,
Daj nam rozkochać się w Tobie,
Niech Twa miłość ogarnia nas.

 

21. DUCHU ŚWIĘTY OGARNIJ MNIE

Otwórz oczy mego serca, napełnij miłością!

Duchu Święty, ja kocham Cię!

Niech Twa święta wola pełni się!

 

22. DUCHU ŚWIĘTY
Duchu Święty!

O przyjdź i rozpal nas
i ulecz nas
miłość nam daj!

O przyjdź, napełnij nas
rozraduj nas
miłość nam daj!

O przyjdź i utul nas
rozkochaj nas
miłość nam daj!

O przyjdź!

 

23. DUCHU BOŻE NASZ

co ożywiasz świat

i rozdajesz Swoje dary

 

Duchu Boże nasz

dajesz życie i moc

Twoja miłość nas napełnia.

 

Duchu Święty przyjdź

na nas zstąp

i rozpalaj żarem Twym

 

Duchu święty przyjdź

na nas zstąp

i przemieniaj serce me

 

24. JAK OŻYWCZY DESZCZ

Duchu Święty, przyjdź.

Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar.

 

Ref.: Dziś przenikaj nas, tchnieniem mocy swej,

Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.

 

25. DUCHU ŚWIĘTY BŁOGOSŁAWIMY CIEBIE
W radości posługiwania.
Uwielbiamy Cię w pokoju ducha.
Wychwalamy Cię w miłości wzajemnej.

Ref. Dziękujemy Ci za tych,
Którzy nie myślą wyłącznie o sobie. (x3)

2. Daj nam radość ducha i cierpliwość
W znoszeniu utrapień z powodu Ewangelii.
Spraw, abyśmy się nie zniechęcali
I nie zwątpili w Twoją obecność!

Ref. Dziękujemy Ci…

 

26. WSZELKA CHWAŁA

wszelka cześć

Wszelka moc Twoja jest

 

Święty Ojcze uwielbiam Cię

Drogi Jezu mój Zbawco

Duchu Święty czekam przyjdź x3

Ześlij ogień x3

 

27. OJCZE CHWAŁA TOBIE

Swe życie składam Tobie,

kocham Ciebie.

Jezu… Duchu..

 

28. CHWAŁA BOGU OJCU

W chwale Jego Syn,

Chwała Tobie Duchu,

Tworzysz jedno z Nim.

 

Śpiewajmy alleluja,

alleluja, alleluja x2

 

29. OJCZE DAJ MI DUCHA

Ojcze daj mi Ducha,

 

Bym z wdzięcznością

Przyjął każde upokorzenie

I przeciwności,

Które przychodzą do mnie.

 

30. ABBA OJCZE

1. Ty wyzwoliłeś nas Panie

Z kajdan i samych siebie,

A Chrystus stając się bratem,

Nauczył nas wołać do Ciebie:

Abba Ojcze….x4

 

2. Bo kościół jak drzewo życia

W wieczności zapuszcza korzenie,

Przenika naszą codzienność

I pokazuje nam Ciebie: Abba Ojcze…

 

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia

On wyswobodził nas z śmierci

I przygarniając do siebie

Uczynił swoimi dziećmi: Abba Ojcze…

 

4. Wszyscy jesteśmy braćmi

Jesteśmy jedną rodziną

Tej prawdy nic już nie zaćmi

I teraz jest jej godzina: Abba Ojcze …

 

31. ZBUDUJ OJCZE NASZ

nowe Jeruzalem 2x

zwołaj Panie narody swe,

niechaj w jedno połączą się

zbuduj nowe Jeruzalem,

nowe Jeruzalem.

 

32. ZOBACZCIE JAK WIELKĄ MIŁOŚĆ

Ojciec ofiarował nam 2x

Byśmy dziećmi Boga mogli być x2

 

33. JEZUS, JEZUS, JEZUS

 

34. EMMANUEL

 

35. JEZU MÓJ JEZU

Dziś do Ciebie mówić chcę

Ty mi dajesz swojego Ducha

Uwielbiam Cię.

 

36. WYSTARCZY SIĄŚĆ

u Twych stóp, Jezu

 

37. JEZUS MOJĄ MIŁOŚCIĄ JEST

Jezus moją miłością jest,

Panie kocham Cię!

 

38. JEZU UFAM TOBIE

Jezu kocham Ciebie,

Jezu prowadź mnie,

Jezu przygarnij mnie.

 

39.UWIELBIAJMY JEZUSA

bo kocha nas jak nikt

Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas jak nikt

Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas

Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas

Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas jak nikt

 

40. CHRYSTUS PAN, BOŻY SYN

Zbawca nasz, zgodził sie

wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,

ażebym znał mój ogrom win i wiedział że

krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.

 

Wywyższony bądź Jezu Baranku mój,

Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król.

Wywyższony bądź Boży Baranku,

przed Twym tronem dziś

najwyższy skladam hołd.

 

41. UWIELBIAM CIĘ JEZU

Panie mój kocham Cię

Moje życie Ci oddaję,

Niech każdy czyn x3

Odda chwałę Ci.

 

42. ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS 2x

Jest na ustach mych

i w sercu mym

W mocy Ducha uwielbiam Cię.

 

Nie ma w innych zbawienia,

Gdyż nie dano nam ludziom

Innego imienia,

w nim zbawienie jest.

 

43. W TOBIE JEST ŚWIATŁO

każdy mrok rozjaśnia.

W Tobie jest życie,

Ono śmierć zwycięża.

Ufam Tobie, miłosierny

Jezu wybaw nas.

 

44. NIECH BĘDZIE CHWAŁA

i cześć i uwielbienie

Chwała i cześć Jezusowi,

Chwała, niech będzie chwała

Tak, Jemu chwała i cześć!

 

45. WSZYSTKO CZEGO CHCĘ

to TY, Jezu Panie mój.

Miłość Twoja zmienia mnie,

Cały jestem Twój

Jezu, Jezu cały jestem Twój (2x)

 

46. JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM JEST

Alleluja! x2

On kocha mnie, on kocha mnie

Alleluja! X2

 

47. JEZUS JEST TU x2

O! Wznieśmy ręce

wielbiąc Jego Imię,

Jezus jest tu.

Pan jest wśród nas….

Bóg kocha nas…….

 

48. JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ

Nasz Zbawiciel, Książę pokoju,

Emanuel, Bóg jest z nami,

Odkupiciel, Słowo Żywota.

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,

Jedyny Ojca Syn umiłowany,

Zgładził grzech,

Baranek na wieki,

Królów Król i Panów Pan.

 

49. JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

Jezus daje pokój nam.

Jemu składam dziękczynienie,

Chwałę z serca mego dam.

Jezus siłą mą,

Jezus pieśnią mego życia,

Królem wiecznym On,

Niepojęty w mocy swej,

W Nim znalazłem to,

Czego szukałem do dzisiaj,

Sam mi podał dłoń,

bym zwyciężał w każdy dzień.

 

2. W Jego ranach uzdrowienie,

W Jego śmierci życia dar,

Jego krew to oczyszczenie,

Jego życie chwałą nam.

 

50. JA WIERZĘ ŻE TO JEZUS

Wierzę, że On Synem Boga jest,

On zmarł i powstał, aby żyć

I za cenę śmierci życie dał.

 

Wierzę, że jest tu teraz,

(On tu teraz jest)

Stoi pośród nas,

Ma moc nas teraz uzdrawiać,

(Uzdrowienia moc)

Ma przebaczenia dar.

 

Ja wierzę Tobie, Panie,

Wierzę, że Tyś Synem Boga jest.

Zmarłeś i powstałeś, aby żyć

I za cenę śmierci życie dać.

 

Wierzę, że tutaj jesteś,

(Ty, jesteś tu)

Stoisz pośród nas,

Masz moc nas teraz uzdrawiać,

(uzdrowienia moc)

Masz przebaczenia dar.

 

51. JEZUS CHRYSTUS TO PANÓW PAN

całej Ziemi Król x2

Jedyny Pan, Władca narodów,

Jedyny Pan i Bóg

W innym Imieniu, nie ma zbawienia,

bo Jezus to panów Pan

Jezus to panów Pan x2

Alleluja, alleluja, Alleluja x2

 

52. JEZUS CHRYSTUS

JEST PANEM, ALLELUJA x3

Alleluja, alleluja, alleluja x3

 

Śpiewaj Ziemio Mu cała, alleluja….

Więc śpiewamy Ci radosne alleluja…..

 

53. BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT

że Syna swego Jednorodzonego dał

Aby każdy kto w Niego wierzy,

Nie zginął, ale życie wieczne miał

O Jezus, Jezus, Jezus x2

 

54. JEZUS, JEZUS

Święty, namaszczony Pan, Jezus.

Jezus, Jezus,

Żyje wywyższony Pan, Jezus.

 

Twe Imię jak miód na ustach mych.

Twój Duch jest jak woda duszy mej

Twe słowo jak lampa u mych stóp.

Jezu, ja kocham Cię, ja kocham.

 

55. JEZUS, KRÓLEM NASZYM JEST
Jezus nasz umiłowany 2x

O wstań, wstań Święty Boże nasz
O wstań, wstań i zajaśniej nad nami 2x

 

56. JEZU, SKAŁO ŻYWA

Jezu skało żywa,

otwórz swe źródła, otwórz swe serce,

i wylej na nas swego Ducha, Panie nasz.

 

57. MÓJ JEZUS KRÓLEM KRÓLÓW JEST
Mój Jezus władać będzie wciąż
Królestwo Jego wiecznie trwa
On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już

1. On dał mi całkiem nowe życie
Uczynił mnie dzieckiem światłości
Dziedzictwem Swym obdarzył mnie
Bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg

2. On wziął na Siebie moje winy
On wyrwał mnie z królestwa ciemności
Choroby wszystkie wziął na siebie
I już nie muszę się niczego bać

 

58. MÓJ JEZU MÓJ ZBAWCO
Któż jest tak wielki jak Ty?
Przez wszystkie dni, wysławiać chcę
Wspaniałe dzieła Twoich rąk.
Mój Panie, Obrońco,
Źródło mych natchnień i sił,
Niech cały świat, wszystko co trwa,
Zawsze wielbi Imię Twe.

Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim,
Ogłaszaj wszędzie, że On Królem jest,
Góry upadną na dźwięk Jego słów,
Gdy przemówi Stwórca ziemi.

Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk,
zawsze chcę kochać, przy Tobie być wciąż,
Cóż może równać się z Tym
Co u Ciebie mam?

59. MÓJ ZBAWICIEL

On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce,
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym.

 

60. ODDAJĘ CI

całą chwałę cześć,

oddaję Ci całe serce swe,

święty święty, święty

wszechmogący Jezus.

 

61. PRAWDA JEDYNA

słowa Jezusa z Nazaretu,

że swego Syna

posłał z nieba Bóg na świat.

Aby niewinnie

cierpiąc zmarł za nasze grzechy,

I w pohańbieniu

przyjął winy wszystkich nas.

 

Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż

Który Jezus cierpiał za mnie,

Jezus cierpiał za mnie.

 

2. Uwierz w Jezusa

przecież On za ciebie umarł,

Z miłości do nas

przyszedł z nieba na ten świat.

Błogosławiony

ten kto wierzy choć nie widział,

Zaufaj dziś Bogu

a na wieki będziesz żył.

 

62. KRZYŻU ŚWIĘTY CO ŚWIAT OBEJMUJESZ
Który rozdartą ziemię ramionami dwoma,
Jak dziecko słabe matka przed ciemnością bronisz,
Zmiłuj się nad nami.

Z Tobą mury rozwalać, Tobą się osłonić,
Tobie się ufnym sercem z miłością pokłonić. X3

2. Krzyżu Święty, masz moc pojednania
I północy z południem i wschodu z zachodem
Który nienawiść łamiesz, a niewolę kruszysz,
Zmiłuj się nad nami.

3. Krzyżu Święty, który ziemię spinasz,
Jak gdy żelazną klamrą człowiek dom swój chroni,
By się w gruzy nie rozpadł na zwęglonej ziemi,
Zmiłuj się nad nami.


4. Krzyżu Święty, nad nami wzniesiony,
Jak bandaż litościwie ściągasz brzegi rany,
By się nowe zaczęło w sercu wyleczonym,
Zmiłuj się nad nami

63. GOLGOTO, GOLGOTO, GOLGOTO
W tej ciszy przebywam wciąż rad,
W tej ciszy daleki jest świat,
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.

Ref.To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech,
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech,
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech,

Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.

2. Golgoto, Golgoto, Golgoto
ja widzę Cię, Jezu mój, tam
Tak wiele masz sińców i ran
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam
Uwolnić mnie z grzechów i win.

3. Golgoto, Golgoto, Golgoto
Wspominam tak często ten dzień
Golgotę i słodki jej cień
Gdy przyszłem pod krzyż z ciężarem swych win
Uwolnił mnie tam Boży Syn.

 

64. ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ

Ogromna to tajemnica.

Każde cierpienie ma sens,

prowadzi do pełni życia.

 

Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować,

To weź swój krzyż na każdy dzień

I chodź ze Mną zbawiać świat,

Kolejny już wiek.

 

2. Codzienność wiedzie przez Krzyż,

Większy im kochasz goręcej.

Nie musisz ginąć już dziś,

Lecz ukrzyżować swe serce.

 

3. Każde spojrzenie na krzyż

Niech niepokojem zagości,

Bo wszystko w życiu to nic

Wobec tak wielkiej miłości.

 

65. ZMARTWYCHWSTAŁ JEZUS

NASZ PAN (4x)
On żyje 4x
Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan.

1.Vive Jesús, el Seńor, vive Jesús, el Seńor /2x
El vive 4x
Vive Jesús, el Seńor. /2x

 

66. ZMARWTYCHWSTAŁ PAN

Zmartwychwstał Pan,

Zmartwychwstał Pan,

Alleluja, Alleluja!

1. O śmierci, gdzie jesteś o śmierci?

Gdzie jest moja śmierć?

Gdzie jest jej zwycięstwo?

 

2. Radujmy się, radujmy się bracia,

Jeśli dzisiaj się miłujemy,

To dlatego, że On zmartwychwstał.

 

3. Dzięki niech będą Ojcu,

Który nas prowadzi do Królestwa,

Gdzie się miłością żyje.

 

4. Jeśli z Nim umieramy,

Z Nim też żyć będziemy,

Z Nim śpiewać będziemy.

 

67. CZCIJMY JEZUSA

czcijmy Go. /x4

 

Powstał z martwych /2x

I On żyje na wieki już.

Powstał z martwych /2x

Więc razem się radujmy

Świętując zmartwychwstania ten dzień.

 

68. ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I ŻYJE DZIŚ

blaskiem jaśnieje noc

Nie umrę, nie – lecz będę żył,

Pan okazał swą moc.

Krzyż to jest brama Pana,

jeśli chcesz przez nią wejdź

Zbliżmy się do ołtarza,

Bogu oddajmy cześć.

 

1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska,

Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku,

Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić,

Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić.

 

2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom,

Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto

Już nie będę się bał – cóż może zrobić mi śmierć?

Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.

 

3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym,

Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym,

Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona,

Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.

 

69. JEZUS ZWYCIĘŻYŁ

to wykonało się

Szatan pokonany,

Jezus złamał śmierci moc

Jezus jest Panem, o Alleluja

Po wieczne czasy Królem królów jest.

 

Jezus jest Panem, x2

Jezus jest Panem x2

Tylko Jezus jest Panem,

Jezus jest Panem

On jest Panem Ziemi tej.

 

Alleluja…

70. WYKRZYKUJCIE NA CZEŚĆ PANA
Wszystkie ziemie,
Wśród okrzyków i radości,
wysławiajcie Go.

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam stworzył nas.
Jesteśmy jego ludem,
Jesteśmy Jego własnością.

2. W jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
Wśród hymnów w jego przedsionki,
Błogosławcie imię Jego,
Chwalcie Pana dziś.

3. Albowiem dobry jest Pan,
Łaskawość Jego na wieki,
Albowiem dobry jest Pan,
Jego wierność przez pokolenia.

 

71. ALLELUJA,

CHWALCIE PANA U ŚWIĄTYNI BRAM

Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd.

Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk,

Chwalcie Go za potężną Jego moc.

 

Wszystko co żyje niech sławi Go, Alleluja /x2

 

Chwalcie Pana dźwiekiem rogu, chwalcie Go

Chwalcie Go na cytrze i na harfie.

Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem,

Dźwięczcie struny – niech zaśpiewa flet.

72. ALLELUJA 2x

zakrólował wszechmocny nasz Bóg,

alleluja,

Święty, święty

jesteś Święty, Wszechmocny

Baranek godzien jest,

Baranek godzien jest,

amen.

 

73. CHWALIMY PANA DZIŚ

za łaskę którą daje nam,

Chwalimy Pana dziś,

za Jego moc

 

Stajemy przed Tobą z otwartym sercem

nasze życie Panie dajemy Ci. X2

74. CHWAŁA PANU I CZEŚĆ

 

Od wszystkich wiernych Mu sług

Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu

I cześć oddajmy Mu.

 

Panie błogosław nam,

Gdy trwamy tam gdzie Twój dom,

Ty co stworzyłeś i niebo i ziemię,

Ty Panie błogosław nam!

 

75. WSZYSCY LUDZIE KLASZCZĄ W DŁONIE

Cała ziemia śpiewa, śpiewa,

Wielka radość na Syjonie

Król zstępuje z nieba, z nieba.

 

Nadejdzie dzień (nadejdzie dzień)

Nadejdzie dzień (nadejdzie dzień),

Zobaczy to (zobaczy to) każdy z nas.

Nadejdzie dzień (nadejdzie dzień)

Nadejdzie dzień (nadejdzie dzień),

Uwielbi Go (uwielbi Go) cały świat.

 

76. ALLELUJA, ALLELUJA

Alleluja, Alleluja!

 

1. Niech zabrzmi Panu

chwała w niebiosach,

na wysokościach cześć niech oddadzą,

wielbijcie Pana, duchy niebieskie,

wielbicie Pana, Jego zastępy

 

2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,

gwiazdy świecące wielbijcie Pana,

niebiosa niebios, wielbijcie Pana,

wody podniebne wielbijcie Pana!

 

3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,

bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,

bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,

niechaj na wieki brzmi Jego chwała!

 

4. On daje siłę swemu ludowi,

z prochu podnosi swoich przyjaciół,

jest Bogiem bliskim dla Izraela,

swoich wybranych On sam umacnia.

 

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu,co stwarza,

Jego Synowi, który jest Panem,

Duchowi, który w nas zamieszkuje,

przez wszystkie wieki wieków. Amen!

77. CAŁA ZIEMIO ŚPIEWAJ

z radości na cześć Pana, raduj się, wesel się.

Cała ziemio śpiewaj, z radości na cześć Pana

Alleluja , Alleluja!

 

78. CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE

chcę zaśpiewać Tobie chwałę,

Panie, dziś raduję się,

bo przyszedłeś, by mnie zbawić.

 

Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie,

na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług,

z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty,

chcę wywyższać Imię Twe.

 

79. ALLELUJA, ALLELUJA,

AMEN, AMEN, ALLELUJA!

Pokłońmy się przed Nim

– On naszym Panem jest

Pokłońmy się przed Nim

– On naszym Panem jest

Pokłońmy się przed Nim

– On naszym Panem

Amen, Amen, Alleluja!

 

Radujmy się bracia – On…

Radujmy się siostry – On…

Radujmy się wszyscy – On…

Amen, Amen, Alleluja!

 

Posyła nam Ducha – On…

Posyła nam Ducha – On…

Posyła nam Ducha swego – On

Amen, Amen, Alleluja!

 

Chrystus do nas powróci – On..

Chrystus do nas powróci – On..

On do nas powróci – On… Amen, amen, alleluja!

 

80. WZNIEŚMY OCZY, NADCHODZI W CHWALE

Nasz Bóg, Jedyny Bóg.

Otwórzmy serca, nadzieją naszą jest Bóg,

Jedynie Bóg.

Bo widząc Ciebie mamy moc, by przejść ten dzień.

W Twej obecności wszelki lęk odchodzi w cień,

odchodzi w cień.

 

Hosanna, hosanna, Zbawiciel zmartwychwstały,

Jezus jest godzien chwały.

Hosanna, hosanna, witamy Cię tutaj Panie,

Twa wola niech się stanie.

 

Czy słyszysz głos, to nawrócenia jest czas,

powrotu czas.

W Twym Królestwie, uzdrawiasz i odnawiasz nas,

Odnawiasz nas.

Bo widząc Ciebie mamy moc, by przejść ten dzień,

W Twej obecności wszelki lęk odchodzi w cień,

Odchodzi w cień.

 

81. JESTEŚ KRÓLEM

Jesteś Królem, Królem jest Bóg.

 

Podnieśmy wszyscy nasze serca,

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,

Stawajmy przed obliczem Pana,

wielbiąc Go.

 

82. BÓG KOCHA MNIE

takiego jakim jestem,

Raduje się każdym moim gestem

Alleluja!

Boża radość mnie rozpiera!

83. HEJ JEZU

Hej Jezu Królem Tyś,

Życie Twe uwalnia mnie,

Będę sławił cały dzień,

Doskonałe drogi Twe.

 

Hej Jezu Królem Tyś,

Chcę słuchać Twoich słów,

Twe królestwo ujrzeć chcę,

Wola Twa niech spełni się.

 

Chwała Barankowi cześć,

Weź mnie do ziemi swej,

Zwyciężymy w Imię Twe,

Ogłosimy rządy Twe.

 

Hej! O hej, o Lwie Judy,

Jak potężny jesteś Ty,

Hej! O hej, o Lwie Judy,

Jak wspaniałym jesteś Ty,

Jak wspaniałym jesteś Ty.

 

 

84. KOCHAM WIĘC NIE MUSZĘ

SIĘ BAĆ

Zabierz mój strach (x3) x2

 

Jezus mówi Ci, że miłość ta

Zabiera strach (x3) x2

Jezus, Jezus, Jezus, O-O

85. PAN MNIE STRZEŻE x2

Czuwa nade mną Bóg-

On jest moim cieniem x2

 

Czuwa nade mną Bóg (x3)

Mój Bóg x2

 

 

86. JEZUS CHRYSTUS PANEM JEST

Król to królów, panów Pan- odp.

Cała ziemia Jego jest- odp.

Po najdalszy świata kres- odp.

 

Jezus x2 królów Król x2

Jezus x2 świata Pan x2

Świata Pan, świata Pan

87. JESTEŚ RADOŚCIĄ

MOJEGO ŻYCIA

O-O- O Panie mój. x2

 

Ty jesteś moim Panem x3

Na zawsze jesteś Panem mym.

 

88. W MOIM SERCU MIESZKA BÓG

A Jego flagą radość jest. /2x

Podniosę flagę wysoko, wysoko /2x,

 

Niech pozna, pozna cały świat. /2x

Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą, /2x

Niech pozna, pozna cały świat. /2x

 

89. TYŚ JAK SKAŁA

Tyś jak wzgórze

Panie nasz Boże nasz!

Tyś jak wiatr w swej naturze,

Tyś jest Stwórcą wszystkich nas,

 

Światłem swym rozświetlasz drogę,

Która prosto wiedzie nas.

Tam gdzie źródło Twej miłości,

Gdzie radośnie płynie czas.

 

Łan da rej, łan da oooooooooo!! :) X2

 

90. O TAK TAK TAK

Panie mówię tak-

Twemu Słowu,

o tak, tak, tak, Panie mówię tak-

Twojej woli,

o tak, tak, tak, Panie mówię tak-

Twym natchnieniom,

o tak, tak, tak, Panie mówię tak-

Twemu Prawu.

 

Jesteś mym Pasterzem,

uczysz mnie jak tutaj żyć

Twoje napomnienia chronią mnie,

strzegą mnie Dają życie mi.

O Alleluja, Alleluja (x3)

 

91. JUŻ TERAZ WE MNIE

KWITNĄ TWE OGRODY

Już teraz we mnie

Twe królestwo jest x2

 

92. CZY WY WIECIE

że jesteście Świątynią,
Czy wy wiecie, że jesteście Świątynią,
Czy wy wiecie, że jesteście Świątynią,

Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

Pełni mocy, wdzięczności i chwały,
Pełni mocy, wdzięczności i chwały,
Pełni mocy, wdzięczności i chwały,
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

Czy wy wiecie, że jesteście Kościołem…

Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą…

93. WY JESTEŚCIE NA ZIEMI ŚWIATŁEM MYM

Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
I chwalili Ojca, który w Niebie jest :/ 2x

My jesteśmy na ziemi Światłem Twym,
My jesteśmy na ziemi Światłem Twym,
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas,
I chwalili Ojca, który w Niebie jest :/ 2x

94. GDY BOŻY DUCH WYPEŁNIA MNIE
Jak Dawid śpiewać chcę:/ 2x

Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid śpiewać chcę:/ 2x
Gdy Boży Duch napełnia mnie, jak Dawid klaskać chcę:/2x
Gdy Boży Duch napełnia mnie, jak Dawid wielbić chcę:/2x
Gdy Boży Duch napełnia mnie, jak Dawid skakać chcę:/2x

 

95. UWIELBIAM IMIĘ TWOJE PANIE

wywyższam Cię i daję Ci hołd,

w przedsionku chwały Twej staję,

z radością śpiewam Ci pieśń.

 

Ref. O Panie Jezu chcę wyznać, że

Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie,

Chcę Ci dziękować

dziś ze wszystkich sił,

dajesz mi siebie bym na wieki żył.

96. JEST JEDNO CIAŁO

jest jeden Pan,

Jednoczy nas w Duchu,

byśmy razem szli.

Usta głoszą chwałę Mu

W ręku słowa Jego miecz,

W moc odziani tak idziemy,

Zdobywamy ziemię tę.

 

Jesteśmy ludem Króla chwał

Jego świętym narodem,

Wybranym pokoleniem

By objawić Jego cześć.

Jesteśmy ludem Króla chwał

Jego świętym narodem.

Wielbimy Jezusa

On jest Królem całej ziemi tej.

97. MEMU BOGU KRÓLOWI

będę śpiewał tę pieśń

Teraz, zawsze, na wieki amen! x2

Alleluja, alleluja,

Alleluja, amen x2

 

98. NASZ PAN JEST POTĘŻNY

Nasz Pan jest potężny w mocy swej,

Króluje nad nami i z Nieba rządzi

W mocy miłości, mądrości swej.

 

Przyjdźmy do Niego, śpiewajmy Mu

Nasz Pan potężny jest

Oddajmy Mu chwałę, bo to nasz Bóg.

Nasz Pan potężny jest.

 

99. NIE MA TAKICH

gorzkich łez

Nie ma takich smutnych chwil,

Których nie uleczy mój Bóg.

 

Wstanę, ach, poderwę się,

Pootwieram wszystkie drzwi,

Dobry Bóg przebaczył mój grzech.

 

Wielbię Cię, Panie mój,

Chcę się przytulić do Twoich stóp,

Tańczyć dla Ciebie chwały pieśń.

 

100. ODDAJMY CZEŚĆ

wiecznemu Panu chwał

Pokłońmy się

Temu, który

rozpostarł niebiosa

I utwierdził Ziemi krąg

Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór

Jego łaska, nad nami jest

A niebo Jego tron

Bóg to nasz Pan i tylko On x2

 

101. ON JEST MOIM ŻYCIEM

On jest moją siłą,

On jest mą nadzieją,

Jezus mój Pan.

 

Wielbić Cię chcę życiem mym,

wielbić Cię chcę pieśnią mą,

ze wszystkich mych sił

uwielbiać Cię chcę,

moja nadzieja to Ty.

 

102. PAN JEST PASTERZEM MOIM

Niczego mi nie braknie,

Na niwach zielonych pasie mnie,

Nad wody spokojne prowadzi mnie.

 

103. PANU NASZEMU PIEŚNI GRAJCIE

Wysławiajcie Jego święte imię

Alleluja, alleluja, 2

  

104. PRZYJDŹCIE I BŁOGOSŁAWCIE MU

wszyscy słudzy Pana.

Niech brzmi dzisiaj świąteczna pieśń,

w domu Boga naszego.

Wznieśmy swe serca bo Pan jest tu

i chwalmy Go.

A Stwórca nieba i ziemi sam,

będzie nam błogosławił.

  

105. TOBIE CHÓR ANIOŁÓW

Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń

Chwała Barankowi x2

Alleluja, alleluja, alleluja, chwała i cześć

 

106. UWIELBIAJCIE PANA

ludzkich serc

bijące dzwony

Padnij na kolana

przed Nim ludu utrudzony.

 

On osuszy Twoje łzy,

On ratunkiem będzie ci,

Tu, do Jego stóp padnie wróg

Bo On Bóg niezwyciężony.

 

Niepojęty w swej mądrości

Święty, święty, Bóg miłości,

Śpiewaj Panu Ziemio

Chwalcie wszystkie

świata strony.

 

107. O CHWALCIE PANA WSZYSTKIE NARODY

I wysławiajcie Go wszystkie ludy,

Jego łaskawość nad nami potężna,

A wierność jego trwa na wieki.

 

O alleluja, alleluja x4

 

108. TO NASZ BÓG TO NASZ PAN

chwałę oddajmy Mu

Wznieśmy ręce i serca

Wywyższajmy Go x2

 

Bo Jezus odkupił nas x2

Dał życie swe x2

Do końca ukochał nas x2

Wielbimy Go x2

109. MÓJ PAN BOGIEM MOIM JEST

Teraz i na wieki. On Bogiem mym x2

 

Ref. Dla Ciebie otwieram serce swe x3

 

Mój Pan, mocą moja jest

Skałą i zbawieniem, On Bogiem mym.

 

110. HOSANNA x2

hosanna na niebiosach x2

Sławić chcemy Cię wciąż

Z radością i czcią

Wywyższony bądź Boże nasz

Hosanna niechaj ciągle brzmi.

 

111. TYŚ ŚWIATŁOŚĆ DNIA

wszedłeś w moje ciemności

dałeś mi wzrok abym mógł

widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości

którym roztapiasz mój strach

 

Jestem tu by wielbić,

by oddawać chwałę,

jestem tu by wyznać – Tyś mój Bóg,

dobry i łaskawy,cały tak wspaniały,

ponad wszystko cenny dla mnie jest.

 

2. Ty -czasu Król, wywyższony na wieki,

Jaśnieje w niebie Twój tron

zszedłeś na ziemię by stać się człowiekiem,

by rajem stał się mój dom

 

I niczym nie odpłacę się

za Miłość Twą i za Twój krzyż

 

112. WIELBIĆ MEGO PANA CHCĘ

Bo on godzien chwały jest,

On uwalnia mnie,

sam od wrogów mych.

 

Mój Pan żyje, opoka moją jest,

I niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel.

Mój Pan żyje, opoką moją jest,

I niechaj będzie wywyższony Zbawca mój,

Zbawca mój.

 

113. RADUJMY SIĘ BRACIA W PANU

Powiadam radujmy się x2

Radujmy się

Powiadam radujmy się.

 

114. WIELKI JEST NASZ PAN

i godzien wielkiej chwały

W mieście naszego Boga.

Święta Jego góra

wspaniałe wzniesienie,

Radością jest całej ziemi.

 

115. GODZIEN O GODZIEN JEST NASZ BÓG

Siedzący na tronie,

Baranek wśród chwał,

Przyjąć wdzięczność, siłę i moc,

Błogosławieństwo i cześć.

 

On Panem jest od wieków na wieki x3 Amen

 

2. Będziemy niezmiennie wciąż trwać,

W miłości i prawdzie,

oddając Mu hołd

Miłość,wdzięczność,siłę i moc,

Błogosławieństwo i cześć.

 

116. NIECH CAŁA ZIEMIA

cała ziemia, cała ziemia Panu odda cześć. / x 2

 

Chwalę o poranku, chwalę Cię o zmroku,

Chwalę Cię gdy mi przybywa lat.

Chwalę Cię w radościach, chwalę Cię w zmartwieniach,

Chwalę całym sercem w każdy czas.

Gdybyśmy mogli poznać tą potężną moc miłości Twej

Na wieki byśmy już wielbili Cię. /x 2

 

2. Chwalą Cię niebiosa, razem z aniołami,

Pragnę nieustannie wielbić Cię,

Ziemia też Cię chwali razem ze stworzeniem,

Wśród narodów głoszę Imię Twe.

Gdybyśmy mogli poznać tą potężną moc miłości Twej

Na wieki byśmy już wielbili Cię.

 

 

117. WYKRZYKUJCIE BOGU,

wykrzykujcie Królowi,
Klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie. /2x

Pan Najwyższy, straszliwy,- jest Królem całej ziemi,
On poddaje nam narody,- jest Królem całej ziemi,
Ludy rzuca pod stopy, – jest Królem całej ziemi,

Bóg Abrahama.

 

Wybrał dla nas dziedzictwo – jest Królem całej ziemi,
Bo nas bardzo miłuje – jest Królem całej ziemi,
Śpiewajcie Mu, śpiewajcie – jest Królem całej ziemi,
Bóg Abrahama.
On zasiada na tronie – jest Królem całej ziemi,
Możni świata hołd mu złożą – jest Królem całej ziemi,
Bo do Niego należą – jest Królem całej ziemi,

Bóg Abrahama.

 

118. W TOBIE WSZYSTKO MAM

w Tobie wszystko mam

w Tobie

w Tobie Jezu / x4

 

W obecności Twej potrzebuję Cię

szukam twarzy Twej

ja uwielbiam Cię

drogi Jezu

 

W obecności Twej pragnę ukryć się

szukam twarzy Twej

Ciebie tylko chcę

drogi Jezu

 

w Tobie pokój mam

w Tobie pokój mam

w Tobie

w Tobie Jezu

w Tobie radość mam

w Tobie radość mam

w Tobie

w Tobie Jezu

 

 

119. CHWALIĆ CHCĘ MEGO PANA

uwielbiać Go będę,
Jemu me serce śpiewa nową pieśń.
Głosić chcę chwałę Boga najwyższego,
On wlewa pokój w serce me.

Jemu chwała – chwała Bogu Ojcu,
Chrystusowi chwała, cześć!
W duchu Świętym – cześć i uwielbienie,
Bogu w Trójcy chwała, cześć!

 

120. CHWALCIE PANA NIEBIOS
Chwalcie go na cytrze
Chwalcie Króla świata,
Bo on Bogiem jest.

1. Chwal duszo moja Pana mego Króla,
Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył,
Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał,
Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja!

2. Szczęśliwy ten, któremu Bóg jest pomocą,
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,
W Bogu, który stworzył niebo i ziemię,
Wszystko co żyje śpiewa Alleluja!

3. Pan Bóg króluję, wesel się ziemio,
Bóg twój Syjonie przez pokolenia
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko,
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go – Alleluja!

 

121. OTWÓRZ ME OCZY O PANIE

Otwórz me oczy i serce,

Chcę widzieć Ciebie,

Chcę widzieć Ciebie.

 

Wywyższonego widzieć chcę,

Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały,

Wylej swą miłość i moc,

gdy śpiewam Święty, Święty, Święty!

 

Święty, Święty, Święty 3x

chcę widzieć Ciebie

122. CIESZCIE SIĘ, WESELCIE SIĘ
Śpiewajcie i grajcie mu. 2X

1. Zagrajcie Panu nową pieśń,
Albowiem cuda nam uczynił,
On zbawił nas, objawił się,
On wierny jest dla Izraela.

2. Rozraduj cała ziemio się,
Śpiewajcie Mu przy wtórze cytry,
Przy dźwięku harfy, weselcie się,
Wobec Boga on jest naszym Królem.

3. Zaklaszczcie rzeki w dłonie swe,
Niechaj góry wołają radośnie,
Przychodzi Pan by sądzić nas,
On okaże swą sprawiedliwość.

 

123. WSZYSTKIE MOJE ŹRÓDŁA

W TOBIE SĄ
Wszystkie moje źródła w tobie są
Wszystkie moje źródła w tobie są
Jeruzalem.

 

1. Budowla Twoja na górach wznosi się,
Wspaniałe rzeczy o Tobie głoszą dziś,
Na wzgórzach Twoich narodziłem się,
Pan cię miłuje, życie oddał ci.

2. Tańcząc, śpiewajmy naszemu Panu dziś,
źródło otworzył w zranionym sercu swym,
Biegnijmy, biegnijmy, by dać pochwycić się,
Alleluja, Alleluja, Barankowi cześć!

 

 

124. JEDYNY PAN

prawdziwy Bóg –

wszystko, co mam, oddaję Mu;

On jedynym Panem jest!

Sh’ma Israel, sh’ma Israel!

125. ŚPIEWA IZRAEL

swemu Panu dziś (x2)

Śpiewa, śpiewa Izrael,

Śpiewa, śpiewa Izrael,

Śpiewa, śpiewa Izrael,

Śpiewa swemu Panu dziś.

 

126. HEVENU SHALOM ALECHAIM

1. A pokój niech będzie z wami,

2. Et pax sit semper nobiscum,

3. Und sei der Frieden mit uns,

4. And the peace bee with uns,

5. Que la paix soit avec nou-s,

6. E sia la pace con noi.

 1. A mir wsiegda budiet s nami.

  

127. JAK DAWID

kiedy przed Bogiem był,

Będę tańczyć ze wszystkich sił,

Przed Panem, Królem mym.

Jak Miriam grała na bębnie swym,

Będę klaskać ze wszystkich sił,

Przed Panem, Królem mym.

 

Pokłońmy się przed Bogiem,

Oddajmy Jemu cześć!

Wielbijmy Imię Jego,

Śpiewajmy Jemu pieśń!

 

2. Jak Judejczycy przed bitwą swą,

Zawierzmy Panu i chwalmy Go,

Pobity będzie wróg.

Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń,

Oddajmy Panu chwałę i cześć,

A wróg ucieknie wnet.

 

128. BARUCHA SZEM

ha Meszija Jeszua
Barucha szem Adonaj :/ 4x
Wysławiaj Imię Mesjasza Jezusa wysławiaj Imię Pana :/ 4x

 

129. SLUCHAJ IZRAELU

Pan jest twoim Bogiem

Pan jest jedyny

O Izrael sz’ma Izrael

 

130. SH’EMA IZRAEL

Adonai Elohenu, Adonai ehad x4

 

131. ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY

Święty, Święty, Święty

 

To nasz Pan, Pan i Bóg Wszechmogący /2x

który był i jest i przyjdzie znów /2x

 

Kadosh kadosh kadosh
Kadosh kadosh kadosh
Adonai Elohim tz’va’ot
Adonai Elohim tz’va’ot

 

Asher hayah V’hoveh v’yavo
Asher hayah V’hoveh v’yavo

 

132. HAVA NAGILA (3x)

V`NISM` CHAN 2x)

HAVA N`RAN`NA NA (3x)

V`NISM` CHAN (2x)

 

URU, URU ACHIM!

URU ACHIM BELEV SAMEACH (4x)

URU ACHIM (2x) BELEV SAMEACH

 

2. Przyjdźcie radośnie (3x)

wielbić Go (2x)

Przyjdźcie radujmy się (3x)

wielbijmy Go (2x)

 

Bracia, bracia wstańcie!

Wywyższajmy Jego Imię (4x)

Dzisiaj tu (2x) radosnym sercem

133. JEZU JESTEŚ TU

świat odszedł w cień.

Mam tylko Ciebie,

moje życie to Ty.

Każdy dzień Twoim darem

Nocą jesteś schronieniem mym

 

Ref. Chwała, chwała, Jezu wielbię Cię

 

134. PRZYJACIELA MAM

co pociesza mnie.

Gdy o Jego ramię oprę się.

W Nim nadzieję mam,

uleciał strach.

On najbliżej jest,

zawsze troszczy się.

 

Królów Król, z nami Bóg (x2)

Jezus…..

 

135. PANIE TWÓJ TRON

WZNOSI SIĘ

Nad wszystkie ziemie świata

Jesteś najwyższy Panie nasz,

Królu nasz.

 

Ref. Wywyższamy Cię x2

Wywyższamy Cię Boże nasz.

 

136. PÓKI MEGO ŻYCIA

Panu śpiewać chcę,

Grać memu Bogu póki życia starczy mi.

Niech miła Ci będzie, Panie moja pieśń,

Będę radował się w Panu Bogu mym.

 

Błogosław dusza moja Panu, alleluja x4

 

2. Bogu memu ufam, On prowadzi mnie

Jak pasterz owce swoje

Pan Bóg wiedzie nas

 

Głosić chcę o Panie miłosierdzie Twe

Niech wszystkie ludy ujrzą

chwały Twojej blask

 

137. JAK ŁANIA PRAGNIE

wody ze strumieni

Moja dusza pragnie Cię

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem

Zawsze chcę uwielbiać Cię

Tylko Ty jesteś mocą mą,

Twoja wola wolą mą,

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,

zawsze chcę uwielbiać Cię.

 

 

138. PRZED OBLICZEM PANA UNIŻMY SIĘ

Przed Obliczem Pana uniżmy się,

Pan sam wywyższy nas,

Jego jest Ziemia i czas,

Pan sam wywyższy nas.

 

Wszystkie swoje troski oddajmy Mu…

 

Kochaj wszystkich ludzi jak braci swych…

 

139. W LEKKIM POWIEWIE

przychodzisz do mnie Panie, x2

Nie przez wicher ogromny

i nie przez ogień,

Ale w lekkim powiewie

przychodzisz do mnie,

w lekkim powiewie napełniasz dusze mą.

 

140. MÓW DO MNIE PANIE

chcę słyszeć Cię,
przyjąć od Ciebie co masz dla mnie.
Nie chcę się chować,

lecz w Tobie skryć,
w cieniu twym Panie chcę iść.

Święty potężny jesteś Panie nasz,
przed Tobą dziś możemy stać.
Dzięki łasce, nie dzięki nam samym.

 

141. Z TOBĄ CIEMNOŚĆ

nie będzie ciemna wokół mnie

a noc tak jak dzień zajaśnieje.

 

142. ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY,

święty, święty Bóg

święty, święty, święty, święty Bóg i Król.

 

Otwieram serce me, podnoszę ręce swe

Królu wejdź i rozgość się

  

143. WIELBIĆ PANA CHCĘ

radosną śpiewać pieśń,

wielbić Pana chcę,

On źródłem życia jest

 

144. TCHNIJ MOC, TCHNIJ MIŁOŚĆ

I przenikaj życie me

 

Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć,

I każdą myślą swą oddaję Ci cześć,

I z całej siły swej oddaję Ci cześć,

O Panie mój, Panie mój.

 

145. NIE BÓJ SIĘ

nie lękaj się

Bóg sam wystarczy,

Bóg sam wystarczy.

 

146. PRZYCHODZISZ PANIE

mimo drzwi zamkniętych.

Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.

Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha.

Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie.

 

147. POWIETRZEM DLA MNIE JEST

Powietrzem dla mnie jest

Obecność Twoja

święta w sercu mym

 

Powszednim chlebem mym x2

Twe żywe Słowo dane mi dziś

 

Ref. Bez Ciebie nie mogę już żyć

Panie Jezu

Dla Ciebie me serce chce bić

148. NIE WYPOWIE

Nie wypowie Twej miłości nic.

Nie wypowie, nie wypowie

Twej miłości nic.

Niezgłębiona wielkość jej,

niepojęty jest jej dar.

 

149. OTO JA TWÓJ BÓG

czynię nową rzecz

Już się rozwija czy nie widzisz tego że, //x2

Przebudź się mówi Pan twój Bóg

przebudź się mówi Pan. /x2

 

150. SKŁADAMY DZIŚ KORONY SWE
U stóp Jezusa
Łaski dar, miłości moc
U stóp Jezusa

Wołamy:Święty, Święty, Święty
Jesteś: Święty, Święty, Święty
Jesteś: Święty, Święty, Święty.
Baranku nasz.

 

151. STOJĘ DZIŚ

moje serce, ręce tak wyciągam
w podziwie dla Tego, który wszystko dał!
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,
ja chcę być, jak Ty!

 

 

152. GODZIEN CHWAŁY JEST BARANEK

Święty, Święty jest Bóg

Przed tronem łaski jak kadzidło

niech się wzniesie nowa pieśń.

 

ref. Święty, Święty, Święty

jest Pan Bóg Wszechmogący

On był i jest

przychodzi znów.

Wszystko Tobie śpiewa

Królowi królów cześć

Tyś wszystkim dla mnie jest

i Ciebie uwielbiam.

 

2. Odziany w tęczę żywych kolorów,

blask błyskawic, gromów głos.

błogosławieństwo, chwałę,

moc, siłę, mądrość, cześć

niech przyjmie Pan, potężny Bóg

 

3. Staję w zachwycie, staję w podziwie,

gdy wspominam imię Twe.

Jezu Twe imię – mocą,

oddechem, żywą wodą,

niepojęty, święty Bóg

 

 

153. PRZED TRONEM TWOIM STOIMY

wpatrzeni w Twej miłości blask.

do Ciebie Panie podobni

stajemy się widząc Twą twarz.

 

Chwała Twa wypełnia nas,

Obecności Twojej blask,

Gdy wielbimy Ciebie wiem, jesteś tu.

 

Chwała, cześć, mądrość moc i błogosławieństwo

Na wieki, na wieki!

 

154. TO ON, NASZ PAN I KRÓL
odziany w majestat Swój,
Ziemio, raduj się, Ziemio, raduj się.
Okrywa światłość Go,ucieka ciemność i zło
i drży na Jego głos, i drży na Jego głos

Jak wielki jest Bóg – wysławiaj Go,
jak wielki jest Bóg – świat ujrzy to,
jak wielki jest nasz Bóg.

2. On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa,
początkiem, końcem On, początkiem, końcem On.
Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch,
Barankiem jest i lwem, Barankiem jest i lwem.

Jak wielki jest Bóg – wysławiaj Go,
jak wielki jest Bóg – świat ujrzy to,
jak wielki jest nasz Bóg.

Na wieki godzien jest, przyjąć chwałę, moc i cześć,
ogłaszać chcę, jak wielki jest nasz Bóg.

 

155. Z GŁĘBOKOŚCI MÓRZ

aż po szczyty gór
stworzenie objawia majestat Twój.
Od kolorów jesieni po wiosenny nów
wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów,
ogłaszając.

Niepojęty, niezmierzony,
gwiazdy stworzyłeś na niebie
i każdą z nich znasz,
wspaniałym Bogiem Tyś jest.
Wszechmogący, nieskończony,
w zachwycie klękamy przed Tobą,
by wyznać Ci, że
wspaniałym Bogiem Tyś jest.

2. Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz,
kto maluje kolory porannych zórz.
Słońce stworzył na niebie i dał mu Swą moc,
orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc.
Tylko Ty.

Niepojęty, niezmierzony,
gwiazdy stworzyłeś na niebie
i każdą z nich znasz,
wspaniałym Bogiem Tyś jest.
Zawsze dobry, miłujący,
znasz moje serce i mimo to
wciąż kochasz mnie.
Wspaniałym Bogiem Tyś jest.

 

156. PRAGNĘ CI

wyśpiewać chwałę

Tyś Boży Syn, Jezus Mój Pan.

Duchu Święty tchnij moc,

tchnij życie w słowa modlitwy tej,

z nieba aniołów chór

Niech złączy się z nami.

 

wielbimy 3X

wielbimy Cię

 

Pragnę Ci wyśpiewać miłość

Tyś Boży Syn, Jezus Mój Pan.

Duchu Święty tchnij moc,

tchnij życie w słowa modlitwy tej,

z nieba aniołów chór

Niech złączy się z nami.

 

Kochamy 3x

Kochamy Cię

 

157. BO GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ

bo góry mogą ustąpić

I pagórki się zachwiać (x2) x2

Ale miłość moja, miłość moja

Nigdy nie odstąpi od Ciebie,

Mówi Pan, mówi Pan.

 

158. OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ 2X

Jeśli kto, posłyszy Mój głos, i drzwi otworzy

wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,

a on ze mną.

 

159. DO MNIE WRÓĆ

zbawię cię, cała Ziemio.(x2)

Bo jam jest Pan

i twój Bóg Jedyny.

 

Przyjdźcie tu zbawi was,

Przyjdźcie do Pana.

Bo On wasz Pan

i wasz Bóg Jedyny.

 

160. TO PRZYKAZANIE

Ja dziś daję wam
Byście się miłowali jak Ja miłuję was,
Byście się miłowali jak Ja miłuję was.

A wtedy wszyscy poznają żeście moi
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie :/ 2x

 

161. BOŻE TWA ŁASKA

nad nami jest,
Twoja miłość przychodzi wciąż,
Działasz w mocy pośród nas,
Przenikasz serca gładzisz grzech.

My chcemy więcej Ciebie
więcej łaski Twej,
Pragniemy więcej mocy,
więcej miłości Twojej.

162. WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ /x2
Pan tak blisko jest
Z Nim zarzucisz swą sieć.

Pan ci mówi „otwórz się”
Pan ci mówi „wstań”.
Ja Jestem, odwagi
Czemu wątpisz w łaskę mą.

163. GDZIE MAMY ZNALEŹĆ NASZĄ PRZYSTAŃ
Jeśli nie w Tobie.
Dokąd nas powiodą nasze nogi,
Jeśli nie do Ciebie.

Tyś naszą mocą i pieśnią,
Ogniu nieugaszony.
Kto zdoła Cię ugasić,
Stanąć przeciw Tobie.

2. Dokąd mamy pójść wędrowcy,
Jeśli nie do Twego Królestwa.
Chwalcie Pana i Mu śpiewajcie
Wszystkie narody.

3. Utwierdź Kościół – Matkę naszą,
Rozszerz Twoje Królestwo.
Twoja chwała ponad niebiosa,
Powiedz jedno słowo.

 

164. NIE BÓJ SIĘ

wypłyń na głębię,

jest przy Tobie Chrystus.

 

165. DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU

abym przejrzał,

Dotknij Panie moich warg,

abym przemówił uwielbieniem,

Dotknij, Panie mego serca

i oczyść je,

Niech Twój Święty Duch

dziś ogarnia mnie.

 

166. OTWÓRZ ME OCZY

chcę widzieć Jezusa

I być bliżej Niego, i kochać goręcej

Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać

Otwórz me oczy chcę widzieć Jezusa

 

167. UKAŻ MI PANIE TWĄ TWARZ

Daj mi usłyszeć Twój głos,

Naucz mnie szukać Ciebie,

Wskaż mi cień Twego oblicza.

Ukaż mi Panie Twą twarz.

168. PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU

Pieśnią moją jest Pan.

Moja tarcza i moja moc,

On jest mym Bogiem.

nie jestem sam

W Nim moja siła,

nie jestem sam.

 

169. BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE MOCY MOJA

Ty Panie jesteś mą nadzieją.

Tobie ufam i bać się nie będę.

 

170. USŁYSZ O PANIE

moją modlitwę,

i wysłuchaj mego wołania.

 

171. JEZUSIE SYNU DAWIDA

ulituj się nad nami /2x

 

172. JEZU UFAM TOBIE

 

173. PAN BLISKO JEST

oczekuj Go

Pan blisko jest,

w Nim serca moc

 

174. O USŁYSZ MÓJ GŁOS

o usłysz mój głos,

Panie mój, wołam Cię.

O usłysz mój głos, o usłysz mój głos

Przyjdź i wysłuchaj mnie.

 

 

175. ZOSTAŃ TU

i ze mną się módl

razem czuwajmy,

razem czuwajmy

 

176. O JEZU CICHY I POKORNY

Uczyń serce me według serca Twego.

 

177. PANIE TY ZNASZ MOJE IMIĘ

Ukryte jest w Tobie (2x)

Objawiaj swoją miłość

którą zachowałeś dla mnie (2x)

 

178. NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA

Jak potężna fala

Spłynie tu, przez łaski Twej zdrój

Chryste dotknij mnie.

 

179. PANIE PROSZĘ ZABIERZ MNIE

tam gdzie jest Twój tron.

Zabierz mnie od tłumu ludzi,

przed oblicze Twe.

 

Chcę być Panie blisko Ciebie,

Patrzeć w Twoją twarz,

Świat zostawić gdzieś daleko,

W Twych objęciach trwać.

 

Ref. Zabierz mnie tam gdzie Miejsce Najświętsze

Zabierz mnie przez Baranka Krew

Zabierz mnie tam gdzie Miejsce Najświętsze

Ogień włóż, dotknij ust, otom jest.

180. OTO JA POŚLIJ MNIE

dotknij ogniem moich warg.

Powiedz Panie czego chcesz,

a moją rozkoszą

będzie być posłusznym.

 

1. Daj mi Twego Ducha,

abym mógł stać się chlebem,

abym stał się winem,

abym gasił Twe pragnienie.

 

2. Nie chce Ci już mówić

o moich potrzebach,

Panie Ty wiesz wszystko,

objaw mi Twe pragnienia.

 

181. PODNIEŚ MNIE JEZU

i prowadź do Ojca,

Podnieś mnie Jezu

i prowadź do Ojca,

Zanurz mnie w wodzie

Jego miłosierdzia,

Amen Amen!

182. JAM JEST TWÓJ BÓG
Uzdrawiam Cię,
Ja jestem Twym lekarzem.
Posyłam słowo i uzdrawiam Cię,
Ja jestem Twym lekarzem.
Tyś jest mój Bóg,
Uzdrawiasz mnie,
Ty jesteś mym lekarzem.
Posyłasz słowo i uzdrawiasz mnie,
Ty jesteś mym lekarzem.

183. OCZYŚĆ SERCE ME

chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro.

Oczyść serce me,

chcę czystego złota blaskiem lśnić.

 

Zstąp Ogniu, zstąp,

przyjdź, oczyść serce me.

Pragnę być święty,Tobie oddany Panie.

Chcę zawsze być święty,

Tobie mój Mistrzu na zawsze oddany

gotów by służyć Ci.

 

2. Oczyść serce me, obmyj swoją krwią,

spraw, bym mógł być święty.

Oczyść serce me,

z najtajniejszych grzechów oczyść mnie.

 

184. TAK MNIE SKRUSZ

Tak mnie złam,

Tak mnie wypal Panie

Byś został tylko Ty

Byś został tylko Ty, Jedynie Ty

 

185. PANIE MÓJ PRZYCHODZĘ DZIŚ

Serce me skruszone przyjm,

Skłaniam się

przed świętym tronem Twym.

Wznoszę ręce moje wzwyż,

Miłość mą wyznaję Ci.

Uwielbiam Ciebie w Duchu,

Uwielbiam w prawdzie Cię,

Życie me oddaję Tobie, uświęć je.

186. JESTEM KOCHANY

z moim grzechem,
Jestem kochany z mą słabością.
Za darmo ukochał mnie Pan,
Umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył.

 

1. Byłem umarły w moich grzechach,
Żyjąc według sposobu tego świata,
Według ducha, który działa w synach buntu,
Postępując według żądz mego ciała.
Spełniałem zachcianki myśli zdrożnych,
Z natury zasłużyłem na gniew,

A Bóg przez wielką swą miłość
Z Chrystusem przywrócił mnie do życia. x2

 

2. Umiłował mnie gdy byłem umarły,
Wskrzesił z martwych i posadził w niebiosach,
Nic ode mnie, lecz wszystko darem Boga,
Nie z uczynków, abym się nie chlubił.
Będąc obcym społeczności Izraela,
Bez udziału w przymierzach obietnicy,
Przez krew Pana stałem się bliski,
I zbawiony poprzez Jego łaskę. x2

 

187. MÓJ GRZECH DZIŚ LEŻY U MYCH STÓP
Mój grzech dziś zaczął służyć mi,
Śmierć straciła oścień swój.
Pan złamał strzałę śmierci dziś,
Mój grzech dziś leży u mych stóp,
Do mnie nie należy już.

1. Przypomina mi, że jest życie,
A źródło tego życia nie bije we mnie.
Znam miejsce w sercu Twym,
Miejsce wśród braci,
Nie płaczę już nad sobą, nad mymi ranami.

2. Przyjaźnię się ze słabością mą,
Nie jestem skazany.
Pokora we mnie rodzi się, słodka zależność.
Błogosławiona wina jest skoro Ty
Musiałeś zejść na ziemię z miłości do mnie!

 

188. PANIE PRZEBACZ NAM

Ojcze, zapomnij nam!
Zapomnij nam nasze winy,

Przywołaj, kiedy błądzimy,

Ojcze, zapomnij nam!

Panie, przyjmij nas.

Ojcze, przygarnij nas.
I w swej ojcowskiej miłości

Ku naszej schyl się słabości.

Ojcze, przygarnij nas!

 

189. DOTKNĄŁ MNIE DZIŚ PAN

i radość ogromną w sercu mam.

Z tej radości chcę

śpiewać i klaskać w dłonie swe.

Więc wszyscy razem chwalmy Go,

za to, że trzyma nas ręką Swą.

190. TO MÓJ PAN

wiele mi uczynił, On moim Bogiem.

To mój Pan, wiele mi uczynił,

On mnie uzdrowił.

 

191. DZIĘKI JEZU, DZIĘKI JEZU

Dzięki Ci, że kochasz mnie.

Dzięki Jezu, dzięki Jezu,

Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.

 

Tam na Golgocie umarłeś za mnie…

Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie…

Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz…

192. BOŻA RADOŚĆ JAK RZEKA

Boża radość jak rzeka,

Boża radość wypełnia duszę mą. (2x)

 

2. Boża miłość jak rzeka …

 

3. Boży pokój jak rzeka …

 

4. Boża radość jak rzeka,

Boża miłość jak rzeka,

Boży pokój wypełnia duszę mą. (2x)

 

193. CHWALĘ CIEBIE PANIE

i uwielbiam

Wznoszę w górę swoje ręce,

uwielbiając imię Twe x2

 

Bo wielkiś Ty,

wielkie dzieła czynisz dziś,

nie dorówna Tobie nikt. x2

 

194. WSZYSTKO MOGĘ W TYM

który mnie umacnia,

Wszystko mogę w Tym,

który sił dodaje mi.

 

On dobrocią swą ogarnia mnie,

I wiedzie mnie do nieba bram.

Alleluja, alleluja…….

195. OTO JEST DZIEŃ x2

Który dał nam Pan x2

Weselmy się x2

I radujmy się w Nim x2

 

Oto jest dzień, który dał nam Pan

Weselmy się i radujmy się w Nim

Oto jest dzień x2 który dał nam Pan.

196. TO SZCZĘŚLIWY DZIEŃ
Dziękuję Bogu za pogodę,
To szczęśliwy dzień,
I dla Pana przeżywam go.
To szczęśliwy dzień,
I wszystko będzie dobrze,
Żyjąc w każdym dniu słowem które daje Pan.

 

197. RADUJE SIĘ DUSZA MA

wielbi Pana swego

– będę Ci śpiewał z całej siły.

Sławić Cie będę za Twe dzieła.

– Będę Ci śpiewał z całej siły.

Błogosławić będę Twoje Imię

– jest Miłosierny Pan Zastępów

Moc Jego ramienia nad swym ludem

Pan mój Zbawca.

 

198. JAK MI DOBRZE

że jesteś tu, Panie. /2x

 

Ref. Trzymaj mnie mocno dziś,

Zawsze chcę przy Tobie być, Panie. /2x

 

199. CZARNA MADONNA

Jest zakątek na tej ziemi,

gdzie powracać każdy chce

Gdzie króluje Jej oblicze,

na nim cięte rysy dwie

Wzrok ma smutny, zatroskany

Jakby chciała prosić cię

Byś w matczyną Jej opiekę oddał się

 

Madonno, Czarna Madonno

Jak dobrze Twym dzieckiem być

O pozwól Czarna Madonno

W ramiona Twoje się skryć

 

2. W jej ramionach znajdziesz spokój,

i uchronisz się od zła,

bo dla wszystkich swoich dzieci

Ona serce czułe ma.

I opieką cię otoczy,

gdy jej serce oddasz swe,

gdy powtórzysz Jej z radością

słowa te.

 

200. BYŁA CICHA I PIĘKNA JAK WIOSNA

Żyła prosto, zwyczajnie jak my.

Ona Boga na świat nam przyniosła,

I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

 

Matka, która wszystko rozumie

Sercem ogarnia każdego z nas

Matka zobaczyć dobro w nas umie

Ona jest z nami w każdy czas

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci

By niepokój zwyciężyć i zło

Trzeba ciepła, co życie ozłoci

Trzeba Boga więc ludziom nieśmy Go

tak jak Ona

 

201. POMÓDL SIĘ MIRIAM

aby Twój Syn żył we mnie.

pomódl się by Jezus we mnie żył.

Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty,

Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.

 

1. Miriam Tyś jest bramą do nieba,

moim niebem jest Twój Syn,

Weź mnie, weź mnie, do swego łona,

bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.

 

2. Gdybym umarł, Jezus żył by we mnie,

Gdybym umarł odpocząłbym.

Przyśpiesz, przyśpiesz moją śmierć,

Pragnę umrzeć aby żyć.

202. AVE MARIA

Gdy klęczę przed Tobą,

Modlę się i składam hołd,

Weź ten dzień, uczyń go Twym

I we mnie miłość wznieć.

 

Ave Maria, gratia plena,

Dominus tecum, benedicta tu.

 

2. Wszystko Tobie daję,

każdy sen i każdą myśl,

Matko Boga, Matko moja,

wznieś je przed Pana tron.

 

203. AMEN JAK MARYJA

Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi,

Mów: Amen – jak Maryja,

Amen – jak Maryja

Amen – widocznie Bóg tak chce.

 

Tak jak Maryja,

Wypełniaj wolę Boga

I zanieś tam swój uśmiech,

Gdzie często płyną łzy.

 

2. Kiedy w twym sercu,

nic więcej prócz bólu,

Mów: Amen – jak Maryja …

 

3. Kiedy ci szydzą

i kiedy się śmieją,

Mów: Amen – jak Maryja…

204. POZWÓL MI PRZYJŚĆ DO CIEBIE

Takim zwyczajnym, jakim jestem.

Pozwól mi przyjść do Ciebie.

Jednym łaskawym Twoim gestem.

 

2. Ty, jesteś, Mario, taka czysta,

Jak łza grzesznika, gdy żałuje.

Ty jesteś, Mario, taka dobra,

To moje ludzkie serce czuje.

 

3. Więc się ośmielam przyjść do Ciebie

Tak jak przed Matką dziecko staje.

Więc się ośmielam paść przed Tobą

I całą nędzę Ci wyznaję.

 

4. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem,

Uczysz miłości, uczysz wiary.

Patrzysz łaskawym na mnie sercem,

Uczysz ufności i ofiary.

 

5. Zanim odejdę od stóp Twoich,

Pozwól, że skończę na pytaniu,

Które dotyczy mego życia:

Co znaczy trwać w ofiarowaniu?

 

205. O PANI UFNOŚĆ NASZA

w modlitwy Twej obronie,

chroń nas, chroń nas,

Królowo pokoju.

 

206. MARYJO PRZEŚLICZNA PANI
Matko Słowa i nasza Matko,
Swą pomoc ześlij nam.
Serca nasze niech chwalą Cię.

 

207. MARYJO, ŚLICZNA PANI

Matko Boga i ludzi na ziemi,

Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,

Która wiedzie nas do Boga w Jego raj.

 

Maryja, ave Maryja,

U Boga nam wybłagaj zdroje łask,

By świat lepszy był, by w miłości żył.

O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

 

2. Maryjo, śliczna Pani,

Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,

W sercach ból, smutek, żal,

a w oczach wciąż strach.

Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam

 

208. MARIA REGINA MUNDI

Maria Mater Ecclesiae,

Tibi assumus, Tui memores

Vigilamus! Vigilamus!

 

209. MAGNIFICAT, MAGNIFIKAT

magnificat anima mea Dominum.

Magificat, magnificat,

magnificat anima mea

 

210. MATKO NIOSĄCA BOGA

Matko Monstrancjo Życia,

Ducha Oblubienico,

Ojca woli poddana,

Swojego Syna, Swojego Syna dajesz nam. x2

 

 

211. TY JESTEŚ ZAWSZE WIERNA
Ucz nas ufać do końca
Temu, który nam pierwszy zaufał.
Wstawiaj się za nami u Syna.

W Twoje ręce, o Matko,
Składamy dar
Naszego zawierzenia Panu.

212. ŚWIĘTA MARYJO KRÓLOWO

naszych codziennych spraw,

prowadź nas jasną drogą,

prowadź nas jasną drogą,

aż do niebieskich bram.

 

213. MATKO O TWARZY

Jak polska ziemia czarnej,
Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami.
Do serca swego jak Syna nas przygarnij,
Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami.

1. Próżno niejeden wróg wkładał zbroję,
By dzieci Twoje zniewolić, ojczyznę zabrać im.
Ty choć bez zbroi i bez oręża
Zawsze zwyciężasz, by wskazać, że pokój daje Syn.

2. Próżno pragnęli z serc Cię wyrzucić,
Pokój zakłócić, odebrać nadzieję – wiary znak.
Bo kto Cię, Matko, kochać nie umie,
Ten nie zrozumie, dlaczego przy Tobie trwamy tak.

3. Dziś wróg z ukrycia i bez pancerza.
W serca uderza, nie pozwól, by zniszczył Boga w nas.
Matko, błagamy, w czas niespokojny
Broń nas od wojny, wierzymy – zwyciężysz jeszcze raz.

 

214. CHCĘ PRZESTĄPIĆ JEGO PRÓG

z dziękczynieniem w sercu my 

i w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go.

Bo kolejny nadszedł dzień,

który dał dla mnie Bóg.

Chcę śpiewać Mu,

bo Pan radością mą.

Pan radością mą,

Pan radością mą,

chcę śpiewać Mu,

bo Pan radością moją jest /mą.

 

215. JEDEN JEST TYLKO PAN

tutaj jest Jego dom

Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie

i razem chwalmy Go.

 

Miejsce to wybrał Pan,

aby wysłuchać nas

Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu

Bogu oddajmy cześć.

 

216. GLORIA

Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria!

Chwalimy Cię, błogosławimy Cię,

Wielbimy Cię, wysławiamy Cię,

Dzięki Ci składamy,

Bo wielka jest chwała Twoja,

Panie Boże, Królu Nieba,

Boże Ojcze Wszechmogący,

Panie Synu Jednorodzony,

Jezu Chryste, Jezu Chryste,

Jezu Chryste!

 

Gloria….

 

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca,

Który gładzisz grzechy świata,

Zmiłuj się nad nami.

Który gładzisz grzechy świata,

Przyjm błaganie nasze,

Który siedzisz po prawicy Ojca,

Zmiłuj się nad nami!

 

Albowiem tylko Tyś jest Święty,

Tylko Tyś jest Panem,

Tylko Tyś Najwyższy,

Jezu Chryste z Duchem Świętym,

W chwale Boga Ojca,

Amen, Amen, Amen, Amen!

Amen!

 

217. OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ

Całe życie me

Cały jestem Twój, aż na wieki.

 

Oto moje serce, przecież wiesz

Tyś miłością mą jedyną jest.

 

218. NIE MAM NIC

co bym mógł Tobie dać.

Nie mam sił by przy Tobie Panie stać.

 

Puste ręce przynoszę

przed Twój w niebie tron,

Manną z nieba nakarm duszę mą.

 

219. WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI

Składamy na Twoim stole

Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,

Choć i tak to od wieków jest Twoje.

 

220. IDZIE MÓJ PAN

idzie mój Pan

On teraz biegnie,

by spotkać mnie x2

Mija góry, pola, lasy,

By komunii stał się cud

On chce chlebem nas nakarmić

By nasycić życia głód

 

221. OTO MESJASZ

oto nasz Król

Oto Jezus przychodzi tu.

 

222. ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE

i niskości swej,

Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.

Tobie dziś w ofierze serce daję swe,

O utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.

 

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,

Kto się im poddaje, temu wiary brak,

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,

że w postaci Chleba utaiłeś się.

 

3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas,

Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,

Lecz w Oboje wierząc,wiem, że dojdę tam,

Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

 

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran,

Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,

Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,

Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

 

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,

Chlebie Żywy, życiem Swym darzący nas,

Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,

Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

 

6.Ty, co jak Pelikan Krwią swą karmisz lud,
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud,
Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

223. WYSTARCZY BYŚ BYŁ

nic więcej

tylko byś był, nic więcej,

by Twoje skrzydła otuliły mnie!

 

224. WITAJ POKARMIE

w którym niezmierzony
Nieba i ziemi Twórca jest zamkniony,
Witaj napoju zupełnie gaszący,
Umysł pragnący.

2. Witaj krynico wszystkiego dobrego,
Gdy bowiem w sobie masz Boga samego,
Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności,
Niesiesz godności.

3. Witaj z niebiosów manno padająca,
Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca:
Wszystko na świecie co jedno smakuje,
W tym się najduje.

 1. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego,
  Drzewo owocu pełne żywiącego:
  Kto cię skosztuje śmierci się nie boi,
  Choć nad nim stoi.
  5. Witaj Jedyna serc ludzkich radości,
  Witaj strapionych wszelka łaskawości,

  Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają,

  K’Tobie wołają.

 

225. PRZYJDŹ Z POKŁONEM

ludu Boży,

przyjdź ze śpiewem, ludu święty,

sław Jezusa, swego Zbawcę,

wspaniałego Króla chwały.

 

226. O JEZU, BOŻE UTAJONY
Serce moje Cię czuje
Choć kryją Ciebie zasłony
Ty wiesz, że Cię kocham

1. Miłosierdzie Pana chcę śpiewać na wieki
Wyśpiewywać je będę przed wszystkim ludem
Bo ono jest największym przymiotem Boga
Jest nieustannym cudem

2. Wytryskujesz z Troistości Bożej
Lecz z jednego miłosnego łona
Ze źródła miłosierdzia Twego płynie wszelkie szczęście
I życie

3. Przez otwarte serce ukrzyżowanego Syna
źródła miłosierdzia Boga otwarte są na nas
Nie dla aniołów, Cherubinów, Serafinów
Lecz dla człowieka grzesznego

 

227. BĄDŹ POZDROWIONY GOŚCIU NASZ

W radosne progi nasze wejdź,

My zapalimy zamiast lamp,

Szczęśliwe ognie naszych serc.

 

228. NIECH CIĘ PAN BŁOGOSŁAWI
I strzeże, Niech Pan daje pokój Ci,
On miłością napełnia serce twe,
Zawsze z tobą jest.

 

229. CHLEBIE NAJCICHSZY

otul mnie Swym milczeniem,

ukryj mnie w Swojej bieli,

wchłoń moją ciemność.

 

1. Przemień mnie w siebie,

bym jak Ty stał się chlebem. / x2

Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. / x2

 

2. A ułomki chleba, które zostaną / x2

rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. / x2

230. BARKA

Pan kiedyś stanął nad brzegiem

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim

By łowić serca słów Bożych prawdą

 

Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś

Twoje usta dziś wyrzekły me imię

Swoją barkę pozostawiam na brzegu

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów

 

Jestem ubogim człowiekiem

Moim skarbem są ręce gotowe

Do pracy z Tobą i czyste serca

 

Ty potrzebujesz mych dłoni

Mego serca młodego zapałem

Mych kropli potu i samotności

 

Dziś wypływamy już razem

Łowić serca na morzach dusz ludzkich

Twej prawdy siecią i Słowem Życia

 

231. JESTEM ŚWIĄTYNIĄ

DUCHA ŚWIĘTEGO

Jestem kolumną podtrzymującą strop

Jestem snopem światła na ołtarzu

Jestem pokojem i ciszą kościoła

 

Bóg łagodnie przepływa przeze mnie

Przenika mnie Jego mądrość i łaska

Duch Pański spoczywa na mnie

Moja dusza to kwitnący sad

Tam Jezus się po nim przechadza

 

Trwam wsłuchany w Jego bezgłośny szept

Wpatrzony w światło co rozbłysło

we mnie

Zamykam oczy by zatrzymać Jego obraz

Wstrzymuję oddech by nie rozwiać

Cząstek powietrza które niosą Jego ślad

 

232. O DUCHU, BOŻY DUCHU

prawdy i światłości,
Mieszkaj w mojej duszy poprzez łaskę swą.

Niech Twoje tchnienie rozprasza ciemności,
Duchu miłości i miłosierdzia,
Ty wlewasz w serce me balsam ufności,
Twa łaska w dobrym mą duszę Utwierdza.

O Duchu Boży, pokoju i radości.
Który pokrzepiasz me serce spragnione,
Wlewasz w nie żywy zdrój Bożej miłości
I do walki czynisz je nieustraszone.

 

233. ŚWIATŁO ZE ŚWIĘTEJ GÓRY

Zabierz mnie

na szczyt góry światła,

poprowadź mnie bym przejrzał.

 

Zabierz mnie

na szczyt Przemienienia,

prowadź bym prawdę ujrzał.

 

Ref. Światło, światło ze świętej góry,

Światło, Chwała i Moc

Światło, światło ze świętej góry

Wylej Panie na świat,

wylej na kościoły,

wylej i mnie prześwietlaj.

 

Wybierz mnie

jak wybrałeś apostołów,

by ukazać im swą moc.

 

Wybierz mnie

pójdę też za Tobą,

byś i mnie mógł przemieniać.

 

234. BĘDĘ ŚPIEWAŁ CI

najpiękniejszą pieśń,

z Aniołami tam będę śpiewał Ci. 2X

 

Święty, Święty, Święty jest Pan, Zastępów Pan!

Cała ziemia jest pełna Jego chwały

 

235. JESTEM DZIECKIEM BOGA
Synem, na którego czekał Bóg,
Królewskim płaszczem Pan odział mnie,
Moja nadzieja znalazła w Nim swój dom.

Bo jestem upragnionym dzieckiem,
Potężnego Ojca w niebie mam,
Królewskim dziedzicem Pan już nazwał mnie,
W przestronnych komnatach

znalazł dla mnie dom.

Jesteś dzieckiem Boga,
Synem, na którego czeka Bóg,
Królewskim płaszczem Pan odzieje cię,
Twoja nadzieja znajdzie w Nim swój dom.

Bo jesteś upragnionym dzieckiem,
Potężnego Ojca w niebie masz,
Królewskim dziedzicem Pan już nazwał cię,
W przestronnych komnatach znalazł

dla ciebie dom.

 

236. JEZUS, DLA JEZUSA
Wszystko to co mam

kim jestem i kim chciałbym być
Jezus dla Jezusa
Wszystko to co mam kim jestem i chcę być

Wszystkie me ambicje plany też
Powierzam Ci oddaję w ręce Twe
Wszystkie me nadzieje plany też
Powierzam Ci oddaję w ręce Twe
Tylko z woli Twej jestem wolny

Jezus dla Jezusa
Wszystko to co mam kim jestem i kim chciałbym być
Jesus dla Jezusa
Wszystko to co mam kim jestem i chcę być

 

237. BŁOGOSŁAWCIE PANA

wszystkie ludy ziemi
Chwalcie Go i wysławiajcie na wieki!

1. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!

2. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu!

3. Powściągnij swój język od złego,
a twoje wargi od słów podstępnych.
Odstąp od złego, czyń dobro,
szukaj pokoju, idź za Nim!

4. Pan jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.
Pan uwalnia dusze sług swoich,
nie dozna kary, kto się doń ucieka.