PROŚBY O MODLITWĘ

Pisząc prośbę o modlitwę bardzo proszę o podanie konkretnych informacji o danej osobie, tzn. imię, wiek, skąd ta osoba, no i co się dzieje- jaki problem, jaka choroba itd. Charyzmatem naszej wspólnoty jest modlitwa wstawiennicza imienna i bardzo konkretna, aby osoba uczestnicząca w modlitwach poprzez łącza internetowe jasno rozpoznawała modlitwę za siebie i mogła w niej uczestniczyć.

E-MAIL- nowytarg@swiatlotaboru.odnowa.org

W szczególnych przypadkach jest też możliwa modlitwa wstawiennicza przez telefon pod numerem 695 635 954