01

SŁOWO BOŻE DLA WSPÓLNOTY NA 2024 ROK:
+ Mk 1, 40- 45: „Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go- <<jeśli zechcesz możesz mnie oczyścić>>. A Jezus zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: <<Chcę bądź oczyszczony>>. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu:<<Bacz abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus już nie mógł jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.”
+ Gal 4, 8- 15: „Wprawdzie ongiś nie znając Boga, służyliście bogom, którzy w rzeczywistości nie istnieją. Teraz jednak gdyście Boga poznali i, co więcej, Bóg was poznał, jakże możecie powracać do tych bezsilnych i nędznych żywiołów, pod których niewolę znowu chcecie się poddać? Zachowujecie dni, święta nowiu i lata! Obawiam się o was, czy się dla was nie trudziłem na próżno. Bracia proszę was stańcie się takimi jak ja, bo ja stałem się takim jak wy.. Nie skrzywdziliście mnie w niczym. Wiecie przecież jak pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię, zatrzymany chorobą, i jak mimo próby, na jaką moje niedomaganie cielesne was wystawiło, nie wzgardziliście mną ani nie odtrąciliście, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzież się więc podziało to, co nazywaliście waszym szczęściem? Bo mogę wydać wam świadectwo: gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wydarli i dali je mnie.”