echa pustyni

Ks. Profesor Krzysztof Guzowski, znany od 10 lat Wspólnocie „Światło Taboru”, łączy się z nami w porannych modlitwach Koronką Pokoju. W każdą niedzielę wygłasza katechezę formacyjną, dzieląc się z nami swoimi przemyśleniami i natchnieniami. Również w drugi i czwarty wtorek miesiąca na spotkaniach naszej wspólnoty „Światło Taboru”, będą odtwarzane specjalnie nagrywane konferencje formacyjne. Aby jednak żadne słowo nie poszło w niepamięć, myślimy o gromadzeniu tych nagrań, opracowaniu i wydaniu zebranego materiału w wersji książkowej.
. ARCHIWUM NAGRAŃ