Z charyzmatu zakonu Sług Ducha Pocieszyciela- „Stwierdziliśmy wówczas, że naszym charyzmatem jest upraszczanie wyobrażeń o Bogu, wyjaśnianie że Bóg jest miłością, a my jesteśmy świątyniami Ducha Świętego, tak drogocennymi dla Boga, jak Świątynia Jerozolimska. To jest też orędzie o miłości i bliskości Boga w Duchu Świętym. Mamy być „upraszczaczami” – to misja niebywała! Jej kształt został nakreślony przez charyzmat św. Jana Chrzciciela, ale ma dotyczyć tym razem Osoby Parakleta.”

SPOTKANIA WSPÓLNOTY W KAŻDY WTOREK O GODZINIE 19.00…W PIERWSZY WTOREK MSZA ŚW. I ADORACJA W GÓRNYM KOŚCIELE O 18.00…  WSZYSTKO NA ŻYWO TRANSMITOWANE
SŁOWO BOŻE DLA WSPÓLNOTY na cały 2024 rok: – Mk 1, 40- 45 i Gal 4,8- 15

 

 

SŁOWO BOŻE  na najbliższe spotkanie- Adorację- Rz 9, 1- 5
WYDARZENIA
NOWE KOMUNIKATY