charyzmat

Słowo Boże dla wspólnoty na rok 2016 Duch Boży posłał do nas w noc sylwestrową w czasie Mszy św. w Maćkowicach…
Jer 31, 33- 34
33 Lecz takie będzie przymierze,
jakie zawrę z domem Izraela
po tych dniach – wyrocznia Pana:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
i wypiszę na ich sercu. 
Będę im Bogiem,
oni zaś będą Mi narodem.
34 I nie będą się musieli wzajemnie pouczać
jeden mówiąc do drugiego:
„Poznajcie Pana!”
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego
poznają Mnie- wyrocznia Pana,
ponieważ odpuszczę im występki,
a o grzechach ich nie będę już wspominał».


Słowo Boże jakie otrzymaliśmy 6 stycznia 2015 jest drogą i charyzmatem wspólnoty na ten rok- jest wspaniałą Bożą obietnicą: 1 Kor 15, 54-58

„A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: <Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzie jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzie jest, o śmierci, twój oścień?> Ościeniem zaś śmierci jest grzech,a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to,że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.”

____________________________________________________________________________

Z woli Pana Naszego Jezusa Chrystusa, pod natchnieniem Ducha Świętego- w grudniu 2010 powołaliśmy wspólnotę -Chwała Panu za ten dzień i dziękczynienie. Wspólnota tabor1odnowy „Droga Święta” przy parafii św. Katarzyny jest naszą „wspólnotą matką”- w niej to nasza grupa inicjatywna przechodziła swoją drogę powołania i formacji. Wszystko co pragniemy teraz podjąć w nowej wspólnocie to kontynuacja i intensywny rozwój naczelnego charyzmatu, jakiemu byliśmy wierni i posługiwaliśmy z całym oddaniem, tj. wstawiennictwo i ewangelizacja…..Wchodzimy teraz na drogę ściśle wstawienniczą i uwielbieniową, pielęgnowaną i rozwijaną w ramach samej wspólnoty, jak również na zewnątrz poza nią. Szczególnym miejscem wszelkiej posługi i aktywności ewangelizacyjnej będzie oczywiście parafia i kościół pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej, pod duszpasterską opieką proboszcza- ks. Kan. Henryka Paśko.
Szczególnie pilnie i intensywnie pragniemy rozwijać naszą posługę wstawienniczą poprzez transmisje internetowe w Radiu Katolickiej Odnowy spotkań modlitewnych i wszelkich przedsięwzięć ewangelizacyjnych. Celem jeszcze większego dostępu do naszych transmisji uruchomiliśmy też własne wspólnotowe „RADIO Z TABORU”, a wraz z nim oddzielna stronę internetową radia. Jednocześnie mamy takie pragnienie aby gromadzić coraz liczniejszą grupę stałych słuchaczy jednoczących się z nami w modlitwach i  poprzez podtrzymywane z nimi kontakty tworzyć coraz liczniejszą nawet międzynarodową wspólnotę- „internetową”.
W sercu mamy też pragnienie budowania mostów ku jedności- w systematycznej modlitwie, kontaktach internetowych i spotkaniach bezpośrednich- ku jedności chrześcijan. 
Tak więc rozsyłać będziemy „Światło Taboru” jakie było nam dane przywieźć z góry Tabor w naszych sercach w listopadzie 2010 r. i jakie rozpala nasze wnętrza nadal żywym blaskiem. Zamiarem naszym jest również w ramach systematycznej formacji duchowej i intelektualnej zgłębiać myśl i duchowość bł. Jana Pawła II- wtulając się bez końca pod opiekuńcze dłonie Maryi Matki Dziewicy. I to właśnie Maryi i Patronce naszej parafii św. Jadwidze Królowej powierzamy całkowicie naszą wspólnotę, jej drogę posługi i formację, a przez ich wstawiennictwo- Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Mamy też i „wzorzec duchowy” w głębi modlitewnego pokoju i nieograniczanej posługi dla potrzebujących w osobie św. Brata Alberta, który od początku powołania wspólnoty nieustająco zaprasza nas do duchowej jedności w Eucharystycznych spotkaniach w Jego pustelni na Kalatówkach- u podnóża Tatr.