03

7- 19 maja przeżywaliśmy kolejne nasze rekolekcje formacyjne w Czarnej Górze. Rekolekcje na temat Mt 5, 10 „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie”, które głosił ks. Wojciech Drab (proboszcz w Doboszowicach, egzorcysta)
FOTO Na zakończenie rekolekcji przeżyliśmy uroczystą Mszę św. Zesłania Ducha Świętego sprawowaną przez ks. Wojciecha w Dursztynie przed kaplicą Ducha Świętego na Skałce. FOTO     Nagrania


21- 28 kwietnia kolejny raz przeżywaliśmy wspólnotowe rekolekcje pielgrzymkowe w Medjugorie, a gościli nas księża pallotyni w pięknym Polskim Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju. Ojcem rekolekcjonistą był ks. Andrzej Finc SDB (proboszcz, egzorcysta), który głosił nam konferencje na temat „Maryja przeprowadza z śmierci do życia”. Cały czas pobytu był też do dyspozycji jako spowiednik i wstawiennik w modlitwach uwolnienia. Dane nam było przeżyć drogę różańcową na górze Objawień i drogę krzyżową na górze Kriżewac. Ale również posługiwać na Mszy św. dla Polaków w kościele parafialnym św. Jakuba i w Tihaljinie. FOTO i NAGRANIA


W dniach 24- 26 listopada gościliśmy z rewizytą we wspólnocie „Dwór Dobrej Rady”, na rekolekcjach andrzejkowych w Jarosławiu, w klasztorze sióstr Benedyktynek. W serwisie fotograficznym prezentujemy zdjęcia z uroczystych Mszy św. w kaplicy klasztornej, z andrzejkowej zabawy i zwiedzania nowoczesnego kościoła Chrystusa Króla Wszechświata wraz z niesamowitym jego zapleczem kulturalnym i sportowym, oraz w klasztorze i szkole sióstr Niepokalanek. FOTO


17- 19 LISTOPADA- odbyły się wspólnotowe Rekolekcje Formacyjne w domu rekolekcyjnym oo. Paulinów na Bachledówce, które poprowadził ks. Andrzej Finc SDB- dyrektor, proboszcz i egzorcysta z Lubrzy. Tematem rekolekcji były Słowa Mt 5, 11- 12 „Błogosławieni jesteście gdy ludzie wam urągają i prześladują was (…)” NAGRANIAFOTO


– 29. 09- 1. 10Gościliśmy w Czarnej Górze i Gronkowie wspólnotę „Dwór Dobrej Rady” z Maćkowic z ks. Prałatem Adamem Wąsikiem. W programie były Msze św. w Czarnej Górze  w ogrodowej kaplicy Moniki i Marka, w naszej sali spotkań- dolnym kościele ..sw. Jadwigi Królowej i w gościnnym domu Janeczki i Pawła w Gronkowie. W sobotę Busem nasi przyjaciele wjechali  pod samo schronisko nad Morskim Okiem, a po południu ognisko naszych dwóch wspólnot w Gronkowie…SERWIS FOTO


ZAKOŃCZYLIŚMY KOLEJNĄ POSŁUGĘ NA WCZASO- REKOLEKCJACH W GĄSKACH, WRAZ ZE WSPÓLNOTĄ „DWÓR DOBREJ RADY” Z MAĆKOWIC. OJCEM REKOLEKCJONISTOM BYŁ NIEZAWODNIE KS. PRAŁAT ADAM WĄSIK…SERWIS FOTO 
NIESPODZIANKA SPECJALNA- MODLITWA O POKÓJ NA UKRAINIE Z UDZIAŁEM TRZECH SIÓSTR PRACOWNIC OŚRODKA „BETANIA”…NAGRANIE


Jest również serwis fotograficzny z całej ewangelizacyjnej wyprawy na Litwę-w parafii Butrymańce i Podborze. A także nieco zdjęć z ważnych miejsc na Litwie, które odwiedziliśmy-Wilno, Góra Krzyży, Kowno i Troki
Na stronach naszego radia dostępne są również nagrania homilii ks. Andrzeja z Mszy św. „ogniskowej”, z Butrymańców i z całej Mszy św. za wspólnotę w Ostrej Bramie w Wilnie.


Kolejny już raz ekipa muzycznych i wstawienników naszej wspólnoty animowała Adorację i po niej posługiwała modlitwami wstawienniczymi w Przemyślu, w Collegium Marianum- w ramach rekolekcji animatorów kościoła domowego i oazy prowadzonych przez ks. Adama Wąsika. NAGRANIE


23 LIPCA ODBYŁO SIĘ TRADYCYJNE „OGNISKO IMIENINOWE KRZYSZTOFA” W PLENERZE POŁĄCZONE TYM RAZEM Z MSZĄ ŚW. I DROGĄ KRZYŻOWĄ- SERWIS FOTO


ZAKOŃCZYLIŚMY REKOLEKCJE FORMACYJNE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO.  NASZYM REKOLEKCJONISTĄ BYŁ O. ARKADIUSZ GÓRA OFMConv- franciszkanin z Krakowa (na początku naszej wspólnotowej drogi był członkiem wspólnoty). TEMATEM REKOLEKCJI BYŁO KOLEJNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I DZIAŁANIE POPRZEZ NIE DUCHA ŚWIĘTEGO- „BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY PRAGNĄ SPRAWIEDLIWOŚCI”. NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI TRADYCYJNIE PRZEŻYWALIŚMY UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO NA MSZY ŚW. W DURSZTYNIE PRZED KAPLICĄ DUCHA…UCZESTNIKIEM SZCZEGÓLNYM BYŁA ANIA HECOLD- „DZIEWICA KONSEKROWANA” Z TORONTO.

SERWIS FOTO i NAGRANIA


Zakończyliśmy pielgrzymkę i rekolekcje wspólnotowe w Medjugorie. Pasterzem pielgrzymki i rekolekcjonistą był nasz przyjaciel ks. Andrzej Finc SDB z Lubrzy. Wszystkie konferencje i homilie już są dostępne warchiwum nagrań. Jest już galeria foto
A to najnowsze orędzie z 18 marca:
„Drogie Dzieci zachęcam was, abyście jak najlepiej poznali mojego Syna poprzez modlitwę i miłosierdzie. Ponieważ z czystymi i otwartymi sercami uczycie się słuchać. Posłuchajcie, co mój Syn mówi Wam, abyście odzyskali wzrok duchowy. Jako jeden lud Boży, w komunii z moim Synem, swoim życiem dawajcie świadectwo prawdzie. Módlcie się moje dzieci, abyście razem z moim Synem mogli przynieść tylko pokój, radość i miłość wszystkim waszym braciom i siostrom. Jestem z Wami i błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem.”


I my byliśmy z duszpasterską i przyjacielską wizytą w Jarosławiu, gdzie wspólnota „Dwór Dobrej Rady” gościła nas w starym opactwie sióstr Benedyktynek. Wspólne Eucharystie, Adoracje, nauki rekolekcyjne. Było też zwiedzanie Jarosławia, wielu obiektów opactwa; była też wspaniała uczta i wspólna zabawa andrzejkowa. Tak właśnie rodzą się prawdziwe Boże i pobłogosławione przyjaźnie!!!


Zakończyły się odwiedziny i przy okazji krótkie rekolekcje z zaprzyjaźnioną wspólnotą niepełnosprawnych „Dwór Dobrej Rady” z Maćkowic, prowadzone przez ks. Prałata  Adama Wąsika. Msze św. z naukami odbywały się w gościnnych domach naszej siostry Moniki w  Czarnej Górze i u Jasi i Pawła w Gronkowie. Tam Też przeżyliśmy uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich Asi i Staszka w rocznicę 20 lecia ich małżeństwa. Serwis fotograficzny z tego radosnego i pobłogosławionego czasu .


 

 

 

 

ODESZLI JUŻ DO OJCA NIEBIESKIEGO NASZA SIOSTRA OLA, BASIA, BRACIA GRZESIU, STASIU I KAZIU. Panie nasz i Boże…daj im wieczną radość, szczęście, pełnię doskonałej Twojej miłości. Świeć Panie nad ich duszą pełnią zbawienia i wstawiajcie się za nas.
+ W naszej galerii prezentujemy fotograficzne wspomnienie o tych spośród nas, którzy się już minęli, którzy zakończyli swoje ziemskie żywobycie i odeszli do naszego Ojca w Niebie- babci Oli, Basi, Grzesia „bębniarza”, Stasia seniora i „strażnika Słowa Bożego”, oraz Kazia… FOTO