KALENDARZ


       Wydarzenia cykliczne:

  • Spotkania modlitewno- uwielbieniowe- wtorek 19,00
  • Indywidualne modlitwy wstawiennicze – po każdym spotkaniu po uzgodnieniu z liderem
  • Msza św. i Adoracja Najświętszego Sakramentu – 1 wtorek mies.
  • Animowanie spotkania- animatorzy – 2 wtorek mies.
  • Spotkania z katechezą – 3 wtorek mies.
  • Uwielbienie spontaniczne- świadectwa- 4 wtorek mies.
  • Grupy dzielenia – 2 wtorek mies. po spotkaniu modlitewnym
  • Próby diakonii muzycznej- 
  • Transmisje bezpośrednie spotkań modlitewnych poprzez internetowe Radio z Taboru – radio.swiatlotaboru.odnowa.org i poprzez YouTuba