01

SŁOWO BOŻE DLA WSPÓLNOTY NA 2021 ROK:
– Ps 61, 3- 9
” Wołam do Ciebie z krańców Ziemi, gdy słabnie moje serce; na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie, bo Ty jesteś moją obroną, wieżą warowną przeciwko wrogowi. Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, znajdować ucieczkę w cieniu Twoich skrzydeł.”

Dz 10, 34- 36 i 44- 48a ” Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się, że Bóg na prawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa.On to jest Panem wszystkich. (…) Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, ze mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my. I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.”