01

SŁOWO BOŻE DLA WSPÓLNOTY NA 2023 ROK:

2 Kor 12, 5- 9 „Z tego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. Zresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem; powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie oceniał ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował.Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: {{ wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali }}.Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa”