02

ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYGOTOWANIA WSTĘPNE DO WSPÓLNOTOWYCH REKOLEKCJI FORMACYNYCH W MAJU (26- 28. 05)  PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO. DOKONALIŚMY REZERWACJI OBIEKTU W CZARNEJ GÓRZE, A NASZYM REKOLEKCJONISTĄ BĘDZIE O. ARKADIUSZ GÓRA OFMConv- franciszkanin z Krakowa (na początku naszej wspólnotowej drogi był członkiem wspólnoty). TEMATEM REKOLECKJI BĘDZIE KOLEJNE BŁOGOSŁWIEŃSTWO I DZIAŁANIE POPRZEZ NIE DUCHA ŚWIĘTEGO- „BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY PRAGNĄ SPRAWIEDLIWOŚCI”. NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI TRADYCYJNIE BĘDZIEMY PRZEŻYWAĆ UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO NA MSZY ŚW. W DURSZTYNIE PRZED KAPLICĄ DUCHA… ZAPRASZAMY


„DWÓR DOBREJ RADY”
Zakończyły się odwiedziny i przy okazji krótkie rekolekcje z zaprzyjaźnioną wspólnotą niepełnosprawnych „Dwór Dobrej Rady” z Maćkowic, prowadzone przez ks. Prałata  Adama Wąsika. Msze św. z naukami odbywały się w gościnnych domach naszej siostry Moniki w  Czarnej Górze i u Jasi i Pawła w Gronkowie. Tam Też przeżyliśmy uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich Asi i Staszka w rocznicę 20 lecia ich małżeństwa. Serwis fotograficzny z tego radosnego i pobłogosławionego czasu .

Z tego miejsca pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom i posługującym, którzy bezpośrednio przyczynili się do organizacji i uświetnienia tego Bożego czasu.
Wpłynęło już zaproszenie od ks. Prałata Adama do rewizyty naszej wspólnoty u nich w Jarosławiu w dniach 25- 27 listopada na rekolekcjach przedadwentowych i andrzejkowych.
POLECAM UWADZE SERWIS FOTOGRAFICZNY Z WCZASO- REKOLEKCJI ZE WSPÓLNOTĄ „DWÓR DOBREJ RADY” W KACZORACH (koło Gietrzwałdu)… FOTO


PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE

Zakończyły się zapisy na pielgrzymkę wspólnotową do Matki Bożej Królowej Pokoju w Medjugorie; połączoną z rekolekcjami, jakie głosić będzie nasz przyjaciel ks. Andrzej Finc SDB. Termin to 12- 19 marca 2023. Zakwaterowanie będzie w Polskim Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju. Koszty to 130 Euro+ 650 zł.


 

 

 

 

 

 

 

 


TELEGRAM… Po konsultacjach z o. Prof. Krzysztofem od Ducha Świętego (Guzowskim), przełożonym zgromadzenia zakonnego Sług Ducha Pocieszyciela, wskutek poważnych problemów zdrowotnych o. Cypriana, zmuszeni jesteśmy przełożyć nasze seminarium odnowy wiary na czas jesienny przyszłego roku.