02

+ REKOLEKCJE WSPÓLNOTOWE Z O. KRZYSZTOFEM OD DUCHA ŚWIĘTEGO ( o. Prof. K. Guzowski) odbędą się w dniach 16- 18 października w Poroninie u sióstr Michalitek.


Zesłanie Ducha Świętego- 31 maja
+ I Duch Święty zstąpił w widzialnym znaku na całe nasze święte wspólnotowe zgromadzenie Eucharystyczne w dniu święta Jego Zesłania… Oto świadectwo naszej siostry Wioli: „Witaj Krzyś,  było wczoraj pięknie podczas uroczystości. Miałam obraz po Komunii Świętej: widziałam nad nami gołębia,  a od niego promienie spływające na każdego z nas. Chwała Panu! „
A do tego jeszcze pod natchnieniem wiersz:

„Duch Święty gdy do nas Zstępuje
To od razu się serce
Raduje
Łaski niewidzialne nam
Przynosi
Odradza, światłem napełnia,
Duszę do nieba unosi.
Za wszystko Trójcy
Świętej dziękujemy.
Szczere modlitwy Obiecujemy.
By trwać jak żołnierz
Przy Naszej Najświętszej Pani
Święta Jadwigo
Módl się za nami.”


+ OD MSZY ŚW. I ADORACJI WSPÓLNOTOWEJ 2 CZERWCA ROZPOCZYNAMY COTYGODNIOWE SPOTKANIA MODLITEWNE  CAŁEJ WSPÓLNOTY… Będą to spotkania w zmniejszonym składzie z uwzględnieniem reżimów epidemicznych, w tym możemy być w maseczkach, będą zwiększone odległości i płyny dezynfekcyjne do dyspozycji. Na każdym spotkaniu będą tylko uczestnicy dwóch grup dzielenia i prowadzący, i co tydzień grupy te będą rotacyjnie się zmieniać…
I tak 9 czerwca będą uczestniczyć członkowie grup dzielenia Faustyny i Jadzi, 16 grupy Bogusi i Marysi, 23 grupy Mikołaja i Zygmunta, 30 JUŻ BEZ OGRANICZEŃ. W miarę zmniejszania się rygorów epidemicznych będziemy dostosowując się zwiększać liczbę uczestników.


+ W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie podjęliśmy decyzję o przeniesieniu naszej pielgrzymki jubileuszowej wspólnoty do Ziemi Świętej na listopad 2021… z zachowaniem już przyjętego programu pielgrzymki.


+ Z KALENDARZA WSPÓLNOTY:

Dzień Skupienia całej wspólnoty z Eucharystią, Adoracją, uwielbieniem, modlitwami wstawienniczymi i ogniskiem- Dursztyn przy kaplicy Ducha Świętego- 22 sierpnia (termin może ulec zmianie)-  prowadzący ks. Andrzej Finc z Piły
– Ogólnopolskie rekolekcje miesięcznika „Egzorcysta”– współprowadzimy wraz z o. Prof. Krzysztofem Guzowskim w Zduńskiej Woli w dniach 13- 15 listopada


+ Pod zakładką OGŁOSZENIA  znajdziecie propozycje rekolekcji na ten rok organizowanych przez:
= Centrum Formacji Odnowy „WIECZERNIK” w Magdalence
= zakopiańską „Księżówkę”,
= redakcję miesięcznika „Egzorcysta”.