posługujący

Zakres obowiązków i posług we wspólnocie na 2024:
DUSZPASTERZE:

P1010357
ks. Proboszcz Henryk Paśko
ks. wikariusz Tomasz Nowak

 

 

CAM00271-1
lider- Krzysztof Kabat             www.kabat.art.pl

 

 

 

 

 

Animatorzy:

P1010012
Jadzia Florczak- lider animatorów
Dorota Polczyk
Renata Ziembla- Pitra
Adam Sroka
Joasia Turek
Marysia Żegleń- Krawiec

 

 

 

 

 

 


Diakonia uwielbienia
= posługa Słowa Bożego-
Heniu Wróbel
= posługa liturgiczna-
Wiola Dąbrowska (przygotowanie liturgii), Marysia Bigos (modlitwa wiernych)
= posługa prorocka- Dorota Polczyk
= posługa muzyczna- Asia Niedojad
= posługa flagowa-
Janina Żegleń- Niedojad

Diakonia organizacyjna
= posługa gospodarcza- Monika Szyszka i Halinka Para (gospodarze kuchni), Stasia Gnyla (gospodarz sprzątania), Paweł Niedojad (gospodarz sal)
= posługa finansowa-
Mikołaj Florczak
= posługa wyjazdowa- Renata Ziembla- Pitra
= posługa internetowa-
Krzysztof Kabat
= posługa medialna- Adam Sroka
= biblioteka parafialna- 

Diakonia wstawiennicza
= do modlitwy osłonowej: Heniu Wróbel (odpowiedzialny), Zosia Wątorczyk, Dorota Bukowska, Joasia Smarduch, Marysia Żegleń- Krawiec, Stasiu Sięka
= do modlitw uwolnienia:
Krzyś Kabat (odpowiedzialny), Marysia Żegleń- Krawiec, Renata Ziembla- Pitra, Dorota Bukowska, Adam Sroka, Joasia Turek
= do modlitw uzdrowienia: Krzyś Kabat(odpowiedzialny), jak wyżej+ Jadzia Florczak, Dorota Polczyk, Zosia Wątorczyk, Bogumiła Bryniczka, Mikołaj Florczak, Stanisław Sięka,


Grupy dzielenia:

= Dorota Polczyk– Janina Żegleń- Niedojad, Monika Szyszka, Marysia Bigos, Halinka Żółtek, Grażynka Wierczek, Małgosia Długopolska, Bartek Wilczek, Renatka Klocek, Kasia Dziurka- Gajak

= Renata Ziembla- Pitra– Basia Bielak, Stenia Sędzimir, Joasia Sięka, Wiola Dąbrowska, Ania Kaleciak, Joasia Niedojad, Stasiu Żołądek, Teresa Dwornicka, Anielka Szczęch

= Marysia Żegleń- Krawiec– Bogusia Bryniczka, Stasia Gnyla, Danusia Madeja, Janek Polczyk, Ewa Bielak, Heniu Wróbel, Janina Kucharska, Jacek Pitra, Stasia Matuszek, Halinka Para

= Joasia Turek- Jadzia Krzystyniak, Beata Gelata, Stasiu Sięka, Świst Jacek, Marysia Kwaśniewska, Emilka Niedojad, Andrzej Kuruc, Marysia Panek, Stasia Zarębczan

= Adam Sroka Faustyna i Zygmunt Małeccy, Paweł Niedojad, Mikołaj Florczak, Joasia Smarduch, Piotrek Kołodziejczyk, Danusia Kasowska, Dorotka Bukowska, Rysiek Bielak, Zosia Cyrwus, Paweł Niedojad

+ grupy będą się odbywać w stałym terminie o godz. 20.00 w każdy drugi wtorek miesiąca po spotkaniu


Grafik prowadzenia spotkań przez posługujących:2024
+ Heniu- 9 styczeń
+ Dorota P.- 20 luty
+ Marysia Ż- 19 marzec
+ Jadzia- 16 kwiecień
+ Bogusia- 21 maj
+ Joasia T.- 18 czerwiec
+ Renata- 16 lipiec
+ Dorota B.- 20 sierpień
+ Wiola- 17 wrzesień
+ Zosia- 15 październik
+ Stasiu S.- 19 listopad
+ Adam- 17 grudzień


Grafik sprzątania Sali i raz w miesiącu całego zaplecza:
2024
+ odpowiedzialny Adam- styczeń
+ odpowiedzialny Joasia- luty
+ odpowiedzialna Renata – marzec
+ odpowiedzialna Marysia Ż.- kwiecień
+ odpowiedzialna Dorota- maj
+ odpowiedzialny Adam- czerwiec
+ odpowiedzialny Joasia- lipiec
+ odpowiedzialna Renata – sierpień
+ odpowiedzialna Marysia Ż.- wrzesień
+ odpowiedzialna Dorota- październik
+ odpowiedzialny Adam- listopad
+ odpowiedzialny Jadzia- grudzień


MODLITWA WZAJEMNA

1. Heniu Wróbel- za= Bogusia Bryniczka, Zygmunt Małecki

Modlą się= Stasiu Sięka, Faustyna Małecka

2. Stasiu Sięka- za= Heniu Wróbel, Mikołaj Florczak

Modlą się= Zygmunt Małecki, Dorota Polczyk

3. Mikołaj Florczak- za= Marysia Bigos, Ewa Bielak

modlą się= Zygmunt Małecki, Stasiu Sięka

4. Marysia Żegleń- Krawiec- za= Danusia Kasowska, Marysia Kwaśniewska

modlą się= Zosia Wątorczyk, Basia Bielak

5. Danusia Kasowska- za= Dorota Polczyk, Marysia Bigos

modlą się= Marysia Żegleń, Wiola Dąbrowska

6. Zosia Wątorczyk- za= Danusia Kasowska, Jadzia Florczak

Modlą się= Marysia Żegleń, Wiola Dąbrowska

7. Basia Bielak– za= Marysia Żegleń, Janina Żegleń- Niedojad

modlą się= Marysia Kwaśniewska, Dorota Polczyk

8. Marysia Kwaśniewska– za= Basia Bielak, Janina Niedojad

Modlą się= Marysia Żegleń, Jadzia Florczak

9. Dorotka Polczyk-za= Basia Bielak, Stasiu Sięka

Modlą się=Danusia Kasowska, Wiola Dąbrowska

10. Marysia Bigos- za= Jadzia Florczak, Krzyś Kabat

Modlą się= Mikołaj Florczak, Danusia Kasowska

11. Jadzia Florczak– za= Marysia Kwaśniewska, Krzyś Kabat

Modlą się= Marysia Bigos, Zosia Wątorczyk

12. Wioletta Dąbrowska– za= Zosia Wątorczyk, Dorota Polczyk

modlą się= Janek Polczyk, Danusia Kasowska

13. Bogusia Bryniczka– za= Janek Polczyk, Faustyna Małecka,

Modlą się= Ewa Bielak, Heniu Wróbel

14. Ewa Bielak- Bogusia Bryniczka, Faustyna Małecka

Modlą się= Kasia Dziurka, Mikołaj Florczak

15. Janek Polczyk- za= Ryszard Bielak, Wiola Dąbrowska

Modlą się= Zosia Wątorczyk, Bogusia Bryniczka

16. Faustyna Małecka za= Joasia Turek, Emilka Niedojad

Modlą się= Bogusia Bryniczka, Joasia Niedojad,

17. Zygmunt Małecki za= Heniu Wróbel, Bogusia Bryniczka

Modlą się= Joasia Turek, Paweł Niedojad,

18. Joasia Turek za= Zygmunt Małecki, Stanisław Żołądek

Modlą się= Faustyna Małecka, Janina Niedojad

 1. Janina Żegleń- Niedojad za= Andrzej Kuruc, Kasia Dziurka

Modlą się= Basia Bielak, Marysia Kwaśniewska

 1. Paweł Niedojad za= Zygmunt Małecki, Stanisław Żołądek

Modlą się= Kasia Dziurka, Ryszard Bielak

 1. Stanisław Żołądek za= Ryszard Bielak, Jacek Pitra

Modlą się= Joasia Turek, Paweł Niedojad

 1. Emilka Niedojad za= Stenia Sędzimir, Joasia Sięka

Modlą się= Faustyna Małecka, Stasia Zarębczan

 1. Joasia Niedojad za= Faustyna Małecka, Stenia Sędzimir

Modlą się= Kasia Dziurka, Stasia Matuszek

 1. Kasia Dziurka- Gajak- za= Ewa Bielak, Paweł Niedojad

Modlą się= Janina Niedojad, Joasia Niedojad

 1. Ryszard Bielak- za= Adam Sroka, Paweł Niedojad

Modlą się= Janek Polczyk, Staszek Żołądek

 1. Joasia Sięka- za= Joasia Smarduch, Zosia Cyrwus

Modlą się= Stasia Zarębczan, Emilka Niedojad

 1. Zosia Cyrwus- za= Stasia Zarębczan, Joasia Smarduch

Modlą się= Joasia Sięka, Dorota Bukowska

28. Stasia Zarębczan- za= Asia Sięka, Emilka Niedojad

Modlą się= Zosia Cyrwus, Joasia Smarduch

29. Joasia Smarduch- za= Dorotka Bukowska, Stasia Zarębczan

Modlą się= Joasia Sięka, Zosia Cyrwus

30. Dorota Bukowska- za= Krzyś Kabat, Zosia Cyrwus

Modlą się= Joasia Smarduch, Krzyś Kabat

31. Adam Sroka– za= Janek Polczyk, Jacek Świst

Modlą się= Ryszard Bielak, Krzyś Kabat

32. Stenia Sędzimir– za= Monika Szyszka, Halina Para

Modlą się= Emilka Niedojad, Joasia Niedojad

33. Stanisława Matuszek- za= Stasia Gnyla, Joasia Niedojad

Modlą się= Danusia Madeja, Halina Para

34. Stanisława Gnyla- za= Anna Kaleciak, Renata Ziembla

Modlą się= Stasia Matuszek, Monika Szyszka

 1. Monika Szyszka- za= Stasia Gnyla, Anna Kaleciak

Modlą się= Stenia Sędzimir, Renata Ziembla

 1. Danuta Madeja- za= Stasia Matuszek, Renata Ziembla

Modlą się= Jacek Świst, Halina Para

 1. Jacek Świst- za= Jacek Pitra, Danuta Madeja

Modlą się= Krzyś Kabat, Adam Sroka

 1. Halina Para- za= Stasia Matuszek, Danuta Madeja

Modlą się= Stenia Sędzimir, Renata Ziembla

 1. Jacek Pitra- za= Krzyś Kabat, Bartek Wilczek

Modlą się= Stanisław Żołądek, Jacek Świst

 1. Renata Ziembla- Pitra- za= Monika Szyszka, Halina Para

Modlą się= Stasia Gnyla, Danusia Madeja

 1. Krzyś Kabat- za= Dorota Bukowska, Jacek Świst, Adam Sroka,
  modlą się= Jadzia Florczak, Marysia Bigos, Dorota Bukowska, Jacek Pitra

 2. Anna Kaleciak- za Teresę Dwornicką, Halinkę Żółtek

modlą się= Stasia Gnyla, Monika Szyszka

 1. Bartek Wilczek- za Andrzej Kuruc, Renata Hordel

modlą się= Grażyna Wierczek, Jacek Pitra

 1. Beata Gelata- za Grażynę Wierczek, Halina Żółtek

modlą się= Teresa Dwornicka, Renata Hordel

 1. Grażyna Wierczek- za Bartka Wilczka, Teresę Dwornicką

modlą się= Beata Gelata, Marysia Panek

 1. Teresa Dwornicka- za Beatę Gelata, Renata Hordel

modlą się= Grażyna Wierczek, Anna Kaleciak

 1. Halina Żółtek- za Beata Gelata, Małgorzata Długopolska

modlą się= Anna Kaleciak, Janina Kucharska

 1. Renata Hordel- za Marysia Panek, Janina Kucharska

modlą się= Bartek Wilczek, Andrzej Kuruc

 1. Andrzej Kuruc- za Joasia Turek, Renata Hordel

modlą się= Bartek Wilczek, Janina Żegleń- Niedojad

 1. Marysia Panek- za Grażyna Wierczek, Małgorzata Długopolska

modlą się= Renata Hordel, Małgorzata Długopolska

 1. Małgorzata Długopolska- za Marysia Panek, Janina Kucharska

modlą się= Halina Żółtek, Janina Kucharska

 1. Janina Kucharska- za Halina Żółtek, Małgorzata Długopolska

modlą się= Renata Hordel, Małgorzata Długopolska