posługujący

Zakres obowiązków i posług we wspólnocie na 2021/ 2022:

P1010357= duszpasterze- ks. Proboszcz Henryk Paśko i ks. wikariusz Tomasz Nowak

CAM00271-1= lider- Krzysztof Kabat
            www.kabat.art.pl

 

 

P1010012
= Jadzia Florczak (opiekun animatorów)
Dorota Polczyk
Renata Ziembla- Pitra
Ewa Bielak
Ryszard Bielak
Adam Sroka

 

 

 

 

 

 


Diakonia uwielbienia
= posługa Słowa Bożego-
Heniu Wróbel
= posługa liturgiczna-
Wiola Dąbrowska (przygotowanie liturgii), Marysia Bigos (modlitwa wiernych)
= posługa prorocka- Dorota Polczyk
= posługa muzyczna- Ryszard Bielak
= posługa flagowa-
Ewa Bielak

Diakonia organizacyjna
= posługa gospodarcza- Joasia Żegleń- Niedojad (gospodarz kuchni),Stasia Gnyla (gospodarz sal)
= posługa finansowa-
Mikołaj Florczak
= posługa wyjazdowa- Renata Ziembla- Pitra
= posługa internetowa-
Krzysztof Kabat
= posługa medialna- Adam Sroka
= biblioteka parafialna-
Danuta Ufir

Diakonia wstawiennicza
= do modlitwy osłonowej: Heniu Wróbel (odpowiedzialny), Zosia Wątorczyk, Dorota Bukowska, Joasia Smarduch, Marysia Żegleń- Krawiec, Stasiu Sięka
= do modlitw uwolnienia:
Krzyś Kabat (odpowiedzialny), Marysia Żegleń- Krawiec, Renata Ziembla- Pitra, Dorota Bukowska, Marysia Bigos
= do modlitw uzdrowienia: Krzyś Kabat(odpowiedzialny), jw., Jadzia Florczak, Dorota Polczyk, Zosia Wątorczyk, Bogumiła Bryniczka, Ewa Bielak, Mikołaj Florczak, Stanisław Sięka, Adam Sroka


Grupy dzielenia:

= Dorota Polczyk– Joasia Niedojad, Dorota Bukowska, Janina Żegleń- Niedojad, Zosia Cyrwus, Jadzia Florczak, Stasia Gnyla, Ania Sieczka, Ania i Bogdan Gorczyca

= Renata Ziembla- Pitra– Stasia Zarębczan, Marysia Kwaśniewska, Emilka Niedojad, Jacek Pitra, Monika Szyszka, Mikołaj Florczak, Marysia Bigos, Jadzia Batkiewicz, Marysia Derendal

= Ewa Bielak– Bogusia Bryniczka, Kasia Dziurka- Gajak, Viola Dąbrowska, Janek Polczyk, Stenia Sędzimir, Zosia Wątorczyk, Piotrek Kołodziejczyk, Danusia Kasowska, Czesia Zagata

= Ryszard Bielak– Jacek Świst, Basia Bielak, Joasia Smarduch, Joasia Turek, Joasia Sięka, Heniu Wróbel, Halina Para, 

= Adam Sroka- Stasia Matuszek, Paweł Niedojad, Marysia Żeglen- Krawiec, Stasiu Sięka, Stasiu Żołądek, Faustyna i Zygmunt Małeccy, Robert Grynia

+ grupy będą się odbywać w stałym terminie o godz. 20.00 w każdy drugi wtorek miesiąca po spotkaniu


Grafik prowadzenia spotkań przez posługujących:

+ Rysiu- 11 październik
+ Adam- 13 grudzień

2023

+ Heniu- 10 styczeń
+ Dorota P.- 14 luty
+ Marysia Ż- 14 marzec
+ Jadzia- 11 kwiecień
+ Bogusia- 9 maj
+ Ewa- 13 czerwiec
+ Renata- 11 lipiec
+ Dorota B.- 8 sierpień
+ Wiola- 12 wrzesień
+ Zosia- 10 październik
+ Stasiu- 14 listopad
+ Adam- 12 grudzień


Grafik sprzątania Sali i raz w miesiącu całego zaplecza:
+ odpowiedzialny Staszek- wrzesień
+ odpowiedzialna Renata- październik
+
odpowiedzialna Ewa- listopad
+ odpowiedzialna Dorota- grudzień
2023

+ odpowiedzialny Adam- styczeń
+ odpowiedzialny Rysiu- luty
+ odpowiedzialna Renata – marzec
+ odpowiedzialna Ewa- kwiecień
+ odpowiedzialna Dorota- maj
+ odpowiedzialny Adam- czerwiec
+ odpowiedzialny Rysiu- lipiec
+ odpowiedzialna Renata – sierpień
+ odpowiedzialna Ewa- wrzesień
+ odpowiedzialna Dorota- październik
+ odpowiedzialny Adam- listopad
+ odpowiedzialny Rysiu- grudzień

 


MODLITWA WZAJEMNA

1. Heniu Wróbel- za= Bogusia Bryniczka, Zygmunt Małecki

Modlą się= Stasiu Sięka, Faustyna Małecka

2. Stasiu Sięka- za= Heniu Wróbel, Mikołaj Florczak

Modlą się= Zygmunt Małecki, Dorota Polczyk

3. Mikołaj Florczak- za= Marysia Bigos, Ewa Bielak

modlą się= Zygmunt Małecki, Stasiu Sięka

4. Marysia Żegleń- Krawiec- za= Danusia Kasowska, Marysia Kwaśniewska

modlą się= Zosia Wątorczyk, Basia Bielak

5. Danusia Kasowska- za= Dorota Polczyk, Marysia Bigos

modlą się= Marysia Żegleń, Wiola Dąbrowska

6. Zosia Wątorczyk- za= Danusia Kasowska, Jadzia Florczak

Modlą się= Marysia Żegleń, Wiola Dąbrowska

7. Basia Bielak– za= Marysia Żegleń, Janina Żegleń- Niedojad

modlą się= Marysia Kwaśniewska, Dorota Polczyk

8. Marysia Kwaśniewska– za= Basia Bielak, Janina Niedojad

Modlą się= Marysia Żegleń, Jadzia Florczak

9. Dorotka Polczyk-za= Basia Bielak, Stasiu Sięka

Modlą się=Danusia Kasowska, Wiola Dąbrowska

10. Marysia Bigos- za= Jadzia Florczak, Krzyś Kabat

Modlą się= Mikołaj Florczak, Danusia Kasowska

11. Jadzia Florczak– za= Marysia Kwaśniewska, Krzyś Kabat

Modlą się= Marysia Bigos, Zosia Wątorczyk

12. Wioletta Dąbrowska– za= Zosia Wątorczyk, Dorota Polczyk

modlą się= Janek Polczyk, Danusia Kasowska

13. Bogusia Bryniczka– za= Janek Polczyk, Faustyna Małecka,

Modlą się= Ewa Bielak, Heniu Wróbel

14. Ewa Bielak- Bogusia Bryniczka, Faustyna Małecka

Modlą się= Kasia Dziurka, Mikołaj Florczak

15. Janek Polczyk- za= Ryszard Bielak, Wiola Dąbrowska

Modlą się= Zosia Wątorczyk, Bogusia Bryniczka

16. Faustyna Małecka za= Joasia Turek, Emilka Niedojad

Modlą się= Bogusia Bryniczka, Joasia Niedojad, 

17. Zygmunt Małecki za= Heniu Wróbel, Bogusia Bryniczka

Modlą się= Joasia Turek, Paweł Niedojad, Jacek Pitra

18. Joasia Turek za= Zygmunt Małecki, Stanisław Żołądek

Modlą się= Faustyna Małecka, Janina Niedojad

  1. Janina Żegleń- Niedojad za= Joasia Turek, Kasia Dziurka

Modlą się= Basia Bielak, Marysia Kwaśniewska

  1. Paweł Niedojad za= Zygmunt Małecki, Stanisław Żołądek

Modlą się= Kasia Dziurka, Ryszard Bielak

  1. Stanisław Żołądek za= Ryszard Bielak, Jacek Pitra

Modlą się= Joasia Turek, Paweł Niedojad

  1. Emilka Niedojad za= Stenia Sędzimir, Joasia Sięka

Modlą się= Faustyna Małecka, Stasia Zarębczan

  1. Joasia Niedojad za= Faustyna Małecka, Stenia Sędzimir

Modlą się= Kasia Dziurka, Stasia Matuszek

  1. Kasia Dziurka- Gajak- za= Ewa Bielak, Paweł Niedojad

Modlą się= Janina Niedojad, Joasia Niedojad

  1. Ryszard Bielak- za= Adam Sroka, Paweł Niedojad

Modlą się= Janek Polczyk, Staszek Żołądek

  1. Joasia Sięka- za= Joasia Smarduch, Zosia Cyrwus

Modlą się= Stasia Zarębczan, Emilka Niedojad

  1. Zosia Cyrwus- za= Stasia Zarębczan, Joasia Smarduch

Modlą się= Joasia Sięka, Dorota Bukowska

28. Stasia Zarębczan- za= Asia Sięka, Emilka Niedojad

Modlą się= Zosia Cyrwus, Joasia Smarduch

29. Joasia Smarduch- za= Dorotka Bukowska, Stasia Zarębczan

Modlą się= Joasia Sięka, Zosia Cyrwus

30. Dorota Bukowska- za= Krzyś Kabat, Zosia Cyrwus

Modlą się= Joasia Smarduch, Krzyś Kabat

31. Adam Sroka– za= Janek Polczyk, Jacek Świst

Modlą się= Ryszard Bielak, Krzyś Kabat

32. Stenia Sędzimir– za= Monika Szyszka, Halina Para

Modlą się= Emilka Niedojad, Joasia Niedojad

33. Stanisława Matuszek- za= Stasia Gnyla, Joasia Niedojad

Modlą się= Danusia Madeja, Halina Para

34. Stanisława Gnyla- za= Anna Kaleciak, Renata Ziembla

Modlą się= Stasia Matuszek, Monika Szyszka

  1. Monika Szyszka- za= Stasia Gnyla, Anna Kaleciak

Modlą się= Stenia Sędzimir, Renata Ziembla

36. Danuta Madeja- za= Stasia Matuszek, Renata Ziembla

Modlą się= Jacek Świst, Halina Para

37. Jacek Świst- za= Jacek Pitra, Danuta Madeja

Modlą się= Krzyś Kabat, Adam Sroka

38. Halina Para- za= Stasia Matuszek, Danuta Madeja

Modlą się= Stenia Sędzimir, Renata Ziembla

39. Jacek Pitra- za= Krzyś Kabat, Zygmunt Małecki

Modlą się= Stanisław Żołądek, Jacek Świst

40. Renata Ziembla- Pitra- za= Monika Szyszka, Halina Para

Modlą się= Stasia Gnyla, Danusia Madeja

41. Helena Jarząbek- za= Faustyna Małecka, Anna Kaleciak
Modląsię= Stasia Gnyla, Monika Szyszka

42. Anna Kaleciak- za=
Modlą się= Staszka Gnyla, Monika Szyszka,

43. Krzyś Kabat- za= Jacek Świst, Adam Sroka
modlą się= Jadzia Florczak, Marysia Bigos, Dorota Bukowska, Jacek Pitra

„ Zaprawdę powiadam Wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili.” (Mt 25, 45)