O NAS

ROK POWOŁANIA 2010    

W tylu świętych miejscach Świętej Ziemi Izraela- w sercach naszych rodziła się nowa wspólnota na Świętej Górze Tabor- górze Przemienienia Pańskiego, hartowała się na pustyni Judzkiej,czerpała pokorę i całkowite zawierzenie  przy skale  bólu w Getsemani, zanurzała się w otwartych ranach Zbawiciela na Gogocie, aby wreszcie całkowicie swe życie i posługę ofiarować Jezusowi w Grocie Jego Narodzenia.  Zjechaliśmy do naszych „podhalańskich” domów pełni ufności i wiary, że nasz Pan chce nas posyłać, że Jego pragnieniem jest abyśmy powstali i zaczęli budować nową wspólnotę „Światło Taboru”. Tak właśnie – po to abyśmy rozsyłali i rozlewali w imię Jego, w Duchu Świętym, to przemieniające Światło z góry Tabor.