wspólnota internetowa

Kiedy w styczniu 2010 r. rozpoczynaliśmy transmisje bezpośrednie naszych spotkań modlitewnych w internecie- jako wspólnota „Droga Święta” nie spodziewaliśmy się, że w tak krótkim czasie przyciągną one do głośników komputerowych tyle osób. Coraz więcej też przychodziło intencji do modlitw wstawienniczych. Za nimi otrzymywaliśmy też coraz więcej świadectw uzdrowień, nawróceń. Przychodziły też coraz liczniej zwykłe wyrazy wdzięczności za możliwość uczestnictwa w naszych spotkaniach modlitewnych, za cudowną Boża obecność Ducha Świętego w ich domach….
Na gruncie tych doświadczeń pojawiło się głębokie pragnienie budowania nowej wspólnoty- „internetowej”, o zasięgu terytorialnie bez żadnych ograniczeń; wspólnoty gromadzącej się i jednoczącej w modlitwie poprzez łącza internetowe. Zapragnęliśmy skupić wokół dzieła transmisji jak najliczniejszą rzeszę „słuchaczy”, a ściślej mówiąc w pełni uczestników spotkań modlitewnych, uwielbień, czuwań, mszy św. i wstawiennictwa. Pragniemy z każdym kto tego zapragnie podtrzymywać stałą więź elektroniczną. Jednocześnie dla wszystkich chętnych członków tej wspólnoty „elektronicznej” będziemy 1-2 razy w roku organizowali zjazdy na wspólne dni skupienia i rekolekcje- bądź to w ciekawych obiektach tu na Podhalu, bądź gdzieś gdzie nas zaprosicie.
Ufamy całym sercem, że Panu naszemu miła jest i zgodna z Jego natchnieniami ta inicjatywa budowania kościoła, budowania odnowy w Duchu Świętym ponad granicami miast czy nawet państwa. Głęboko wierzymy, że Bóg będzie szeroko rozlewał to „Światło Taboru”, jakim napełnił nasze serca podczas pobytu i rekolekcji na tej świętej górze- jako tej Bożej iskry rozpalającej drogę nowej wspólnoty w naszym mieście, małych grup naszej wspólnoty w innych miejscach- miastach i wioskach. Ufamy, że to Światło dotrze również do naszych braci w Chrystusie z innych kościołów wyznań i denominacji, by w Bożej ekumenicznej współpracy budować jedność.
Zadania jakie Bóg stawia przed nami nie są łatwe- a ataki mocy ciemności przeciwko temu dziełu rosną bardzo intensywnie już teraz. Dlatego też gorąco Was prosimy o modlitwę w naszej i tego dzieła intencji- wspierajcie nas wypraszając u Pana wszelkie potrzebne łaski; osłaniajcie nas modlitwą przed atakami złych mocy i niezrozumienia.

nowytarg@swiatlotaboru.odnowa.org