sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z POSŁUG I DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNOTY „ŚWIATŁO TABORU” ZA ROK 2016

Realizując w pełni i konsekwentnie charyzmaty i obdarowania wspólnoty przez prowadzącego każdego dnia Ducha Świętego, podejmowano szereg zadań wyjazdowych w różnych środowiskach i parafiach, jak również na rzecz parafii i wewnątrz samej wspólnoty.

I. WYKAZ POSŁUG WYJAZDOWYCH:

1. Współprowadzenie wespół z ks. Prof. Krzysztofem Guzowskim z KULu ogólnopolskich rekolekcji dla dorosłych w „Księżówce”- Zakopane, – 2 razy.
2. Współprowadzenie również z ks. Prof. Krzysztofem Guzowskim ogólnopolskich rekolekcji miesięcznika „Egzorcysta” w Skorzeszycach,.
3. Współprowadzenie rekolekcji parafialnych przed intronizacją Chrystusa Króla, również wraz z ks. Profesorem, w Maćkowicach.
4. Organizacja wspólnotowej otwartej pielgrzymki do „Ziemi Świętej”, oraz współprowadzenie rekolekcji w trakcie pielgrzymki, wraz z ks. Profesorem.
5. Prowadzenie Adoracji Najświętszego Sakramentu z „szatą Jezusa” i modlitwami wstawienniczymi o uwolnienia i uzdrowienia wewnętrzne i fizyczne w:
a/ parafii w Niedzicy- 4 razy
b/ parafii w Kluszkowcach- 2 razy
c/ parafii w Węgrzcach
d/ parafii w Witkowicach
e/ parafii św. Salwatora w Krakowie
6. Animowanie Dnia Ducha Świętego w ramach ogólnopolskich rekolekcji animatorów Kościoła Domowego i III stopnia oazy w Przemyślu- świadectwa, Adoracja z modlitwami uwolnienia i uzdrowienia, posługa indywidualną modlitwą wstawienniczą.
7. Modlitewne wsparcie w czasie posług uzdrowienia ks. Marka Zołoteńkiego z Wałbrzycha w parafii w Kacwinie.
8. Modlitewne wsparcie w modlitwach seminaryjnych wylania Ducha Świętego we wspólnocie „W sercu Maryi” z Łapsz Niżnych.
9. Nasi Animatorzy podjęli całoroczny trud formowania młodzieży przed Sakramentem bierzmowania w parafii Niedzica.
10. Animowanie Adoracji i uwielbienia w ramach Jubileuszu Miłosierdzia Bożego w dniu wspólnot charyzmatycznych w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu.
11. Modlitewne wsparcie wstawiennicze w ramach rekolekcji
niepełnosprawnych z diecezji przemyskiej w Zakopanem.
12. Stała współpraca i modlitewne wspieranie posług egzorcyzmowych
ks. Andrzeja Finca- salezjanina z Piły.
II. WYKAZ POSŁUG W RAMACH WSPÓLNOTY I PARAFII:

1. Wszystkie spotkania i posługi modlitewne, Adoracje i Msze św. otwarte są dla całej parafii.
2. Spotkania modlitewne odbywały się bez przerwy w każdy wtorek o godz. 19.00- łącznie 39 razy
3. Msza św. w intencjach wspólnoty i Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwami uzdrowienia wraz z agapą po zakończeniu- 12 razy.
4. Stałe posługi wstawiennicze całej wspólnoty w trakcie spotkań modlitewnych i transmisji poprzez internetowe „Radio z Taboru”, jak i wybranych wystawienników w modlitwach indywidualnych nad potrzebującymi. Na każdym spotkaniu modlitewnym podejmowane są modlitwy w intencjach przynoszonych przez uczestników, ale również przysyłanych całymi setkami prośby o wstawiennictwo z różnych stron kraju i z zagranicy.
5. Członkami stałymi wspólnoty oprócz parafian i osób z innych parafii miasta, są osoby przyjeżdżające na spotkania modlitewne i uczestniczące w życiu wspólnoty z 16 miejscowości, nawet dość odległych.
6. Uroczysta Msza św. wraz z agapą przy ognisku w dzień Zesłania Ducha Świętego w kaplicy Ducha w Dursztynie.
7. Udział i animowanie adoracji w kościele parafialnym, w Wielki Czwartek i w trakcie peregrynacji figury św. Michała Archanioła z Gargano.
8. Uporządkowanie, zorganizowanie i prowadzenie „Biblioteki Parafialnej”.
9. Budowa pierwszego ołtarza i udział wspólnoty w parafialnej procesji Bożego Ciała.
10. Udział członków wspólnoty w wyjazdach na:
a/ Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie
b/ udział i posługi w ramach ewangelizacji „Jezus na lodowisku” w Nowym Targu
c/ udział w Ogólnopolskich „Strumieniach Miłosierdzia” w Krakowie
11. Stała troska o dobre imię parafii poprzez działania w ramach naszych wspólnotowych stron internetowych www.swiatlotaboru.odnowa.org
oraz naszego „Radia z Taboru” www.radio.swiatlotaboru.odnowa.org
12. Weekendowe zamknięte „Dni skupienia” wspólnoty w domu rekolekcyjnym oo. cystersów w Czarnej Górze.
13. Wspólnotowa pielgrzymka do Ziemi Świętej, wraz z zamkniętymi rekolekcjami na Górze Przemienienia- Tabor, głoszonymi również każdego dnia przez ks. Prof. Krzysztofa Guzowskiego z KULu.
14. Udział przedstawicieli wspólnoty w diecezjalnych szkoleniach dla liderów, animatorów i wystawienników- 3 razy.
15. Uroczyste połączone z uwielbieniami w plenerze ogniskami wspólnotowymi- 5 razy.
16. Dzięki ofiarodawcom z kraju i z zagranicy wyposażono wspólnotę w kompletny zestaw sprzętu nagłośnieniowego i obsługi audio i transmisji radiowych.
17. Stała troska poprzez działanie diakonii gospodarczej i poszczególnych animatorów, o porządek i czystość w pomieszczeniach przyziemia kościoła służących wspólnocie na jej spotkania i posługi.